Po promoci na lékařské fakultě, první část vzdělávacího programu každého oboru specializačního vzdělávání zahrnuje nejprve základní kmen, v tomto případě Ortopedický kmen. Základních kmenů je celkem 19.

Vzdělávání v tomto kmeni trvá 30 měsíců a až poté následuje samotný specializační výcvik. Lékaři před zkouškou z kmene budou pracovat pod dozorem atestovaného lékaře. Z každého jednotlivých z základních kmenů se dá pokračovat pouze na konkrétní specializace (viz Přehled kmenů a specializací)

ZÁKLADNÍ KMEN ORTOPEDICKÝ

Každý lékař musí pro splnění základního kmene absolvovat jak A) povinnou praxi v oboru kmene, B) vzdělávací aktivity a C) mít potvrzení o provedených výkonech.

Povinné praxe v oboru

se u každého kmene liší. Jiné jsou požadavky na oddělení, tak i na dobu, kterou lékař musí na konkrétních odděleních strávit. Stáže je možné absolvovat v libovolném pořadí kdykoliv v rámci doby základního kmene. Pro tento kmen jsou to tyto:

ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE2 měsíce
CHIRURGIE2 měsíce
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ2 měsíce
ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE POHYB. ÚSTROJÍ *16 měsíců
ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE POHYB. ÚSTROJÍ **8 měsíců
*pokud je lékař zapsán do oboru rehabilitační a fyzikální medicína, může 6 měsíců
z těchto 16ti absolvovat na tomto odděleních
**(poskytovatel, který je zaměřený na diagnostiku a léčbu poranění pohyb. aparátu a
poskytuje tuto službu kontinuálně aspoň 3 dny v týdnu)

Aby byla stáž uznána do vzdělávání, musí mít oddělení minimálně Akreditace 1. stupně. Kompletní seznam zde http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-akreditovanych-pracovist_1742_1738_3.html

Vzdělávací aktivity („kurzy“),

které lékař musí v průběhu vzdělávání absolvovat jsou:

Lékařská první pomoc
Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace
Prevence škodlivého užívání návykových látek
Radiační ochrana
Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Všechny kurzy může lékař absolvovat prezenčně, první čtyři i e-learningem kdykoliv v průběhu trvání základního kmene.

Provedené výkony

se potvrzují do tzv. logbooku. Potvrzuje je školitel a garant.

VýkonyPočet
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Chirurgické ošetření nekomplikovaných ran50
Konzervativní ošetření poranění kloubů a měkkých tkání, včetně imobilizačních technik50
Konzervativní léčba zlomenin (repoziční manévry, trakční techniky, techniky sádrování a jiné imobilizační metody)50
Asistence při operaci – artroskopie10
Asistence u malých a středních ortopedických operací (např.: lupavý prst, epikondylitis, karpální tunel, operace přednoží, extrakce kovů apod.)100
Asistence u velkých ortopedických operací (např.: osteotomie dlouhé kosti, kloubní náhrada, její extrakce apod.)20
Asistence u operací pro poranění pohybového aparátu (vnitřní osteosyntéza
a zevní fixace)
40
Asistence u biopsií (perkutánních, otevřených)5
Provedení malých a středních ortopedických operací (např.: lupavý prst, epikondylitis, karpální tunel, operace přednoží, extrakce kovů apod.)20
Provedení operací pro poranění pohybového aparátu (vnitřní osteosyntéza
a zevní fixace)
10
Provedení operační artroskopie5

NÁVAZNOST NA SPECIALIZACE

ZAKONČENÍ KMENE

Kmen je od roku 2018 dle novely zákona vždy zakončen zkouškou. Teoretické znalosti viz seznam otázek na https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/lekari/vzdelavaci-programy/zakladni-obor-2020-zakladni-kmen

Štítky:

Podobné články: