Kmen všeobecného praktického lékařství

, , , , , , 10. 11. 2020

Po promoci na lékařské fakultě, první část vzdělávacího programu každého oboru specializačního vzdělávání zahrnuje nejprve základní kmen, v tomto případě kmen všeobecného praktického lékařství. Základních kmenů je celkem 19. Vzdělávání v tomto kmeni trvá 30…

Zobrazit více