Po promoci na lékařské fakultě, první část vzdělávacího programu každého oboru specializačního vzdělávání zahrnuje nejprve základní kmen, v tomto případě Urologický kmen. Základních kmenů je celkem 19.

Vzdělávání v tomto kmeni trvá 30 měsíců a až poté následuje samotný specializační výcvik. Lékaři před zkouškou z kmene budou pracovat pod dozorem atestovaného lékaře. Z každého jednotlivých z základních kmenů se dá pokračovat pouze na konkrétní specializace (viz Přehled kmenů a specializací)

ZÁKLADNÍ KMEN UROLOGICKÝ

Každý lékař musí pro splnění základního kmene absolvovat jak A) povinnou praxi v oboru kmene, B) vzdělávací aktivity a C) mít potvrzení o provedených výkonech.

Povinné praxe v oboru

se u každého kmene liší. Jiné jsou požadavky na oddělení, tak i na dobu, kterou lékař musí na konkrétních odděleních strávit. Stáže je možné absolvovat v libovolném pořadí kdykoliv v rámci doby základního kmene. Pro tento kmen jsou to tyto:

ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE2 měsíce
CHIRURGIE2 měsíce
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ2 měsíce
UROLOGIE24 měsíců

Aby byla stáž uznána do vzdělávání, musí mít oddělení minimálně Akreditace 1. stupně. Kompletní seznam zde http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-akreditovanych-pracovist_1742_1738_3.html

Vzdělávací aktivity („kurzy“),

které lékař musí v průběhu vzdělávání absolvovat jsou:

Lékařská první pomoc
Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
Radiační ochrana pro aplikující odborníky
Novinky v urologii
Praktický kurz Ultrasonografie v urologii
Praktický kurz Urodynamické vyšetření

Všechny kurzy může lékař absolvovat prezenčně, první čtyři i e-learningem kdykoliv v průběhu trvání základního kmene.

Provedené výkony

se potvrzují do tzv. logbooku. Potvrzuje je školitel a garant.

VýkonyPočet
Urologie
Praktické dovednosti:
• Provádění komplexního vyšetření pacienta s urologickým onemocněním, včetně
• Základní ambulantní činnost u pacienta s urologickým onemocněním
• Provádění převazů operačních ran a rozhodování o jejich dalším léčení
• Odběr biologického materiálu na vyšetření
• Základní endoskopické diagnostické a terapeutické výkony (například kalibrace uretry, cystoskopie, uretroskopie, sondáž močovodu, zavedení ureterálního stentu, uretrocystografie, ascendentní ureterografie, transuretrální biopsie/koagulace močového měchýře, ureteroskopie, punkční nefrostomie)
• Biopsie prostaty pomocí transrektální ultrasonografie
• Ultrazvukové vyšetření ledvin a močových cest a genitálního traktu u muže vč. Dopplerovského vyšetření a transrektální ultrasonografie. Neinvazivní a invazivní urodynamické vyšetření
• Zavedení močového katétru, odběr cévkované moče na bakteriologické vyšetření, péče o stomie a katétry, ošetřování neprůchodného močového katétru
• Menší operační výkony – dilatace striktury uretry, punkční epicystostomie, frenulotomie, meatotomie, uvolnění parafimózy a deliberace předkožky, punkce abscesu skróta, cirkumcize, operace hydrokély
Minimální počet operačních výkonů:
Endourologie, perkutánní výkony:
• Cystoskopie50
• Ascendentní ureteropyelografie, stent10
• Punkční epicystostomie5
• Punkční biopsie prostaty (pod ultrasonografickou kontrolou)10
• Perkutánní nefrostomie5
• Ureteroskopie10
• Transuretrální operace močového měchýře10
Otevřené operace:
• Operace na zevním genitálu (operace hydrokély, spermatokély, fimózy, frenula, varikokély, operace kondylomat apod.)20

NÁVAZNOST NA SPECIALIZACE

ZAKONČENÍ KMENE

Kmen je od roku 2018 dle novely zákona vždy zakončen zkouškou. Teoretické znalosti viz seznam otázek na https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/lekari/vzdelavaci-programy/zakladni-obor-2020-zakladni-kmen

Štítky:

Podobné články: