Kompetence a vzdělávání Nelékařských zdravotnických oborů

Vybrané nelékařské profese jsou seřazeny v následujícím výběru. Pro více informací o jednotlivých oborech vyberte daný obor z výběru.

Vše přehledně. Jednoduše vyberte obor z výběru.

Kompetence a vzdělávání Nelékařských zdravotnických oborů

Jaké kompetence mají Všeobecné sestry? Jaké jsou požadavky na to, se Všeobecnou sestrou stát?

Jaké kompetence má Praktická sestra? Jaké kompetence má Praktická sestra? Jaké kompetence má Dětská sestra? Jaké kompetence má orodní asistentka? Jaké kompetence má Zdravotnický záchraná? Jaké kompetence má Radiologický asistent? Jaké kompetence má Ošetřovatel? Jaké kompetence má Ergoterapeut? Jaké kompetence má Zdravotní laborant? Jaké kompetence má Zdravotně-sociální pracovník? Jaké kompetence má Optometrista? Jaké kompetence má Farmaceutický asistent? Jaké kompetence má Biomedicínský technik? Jaké kompetence má Radiologický technik?

V sekci Nelékaři seznam vybraných oborů s požadavky na vzdělání, jejich kompetencemi a dalšími detaily.