Urologie

, , , , , 6. 11. 2020

Specializační výcvik, v tomto případě Urologie, je 2. část specializačního vzdělávání lékaře. Je ukončena atestační zkouškou. Po absolvování specializačního vzdělávání a získání atestace v základním oboru se každému navyšuje způsobilost a to z odborné způsobilosti…

Zobrazit více