Po promoci na lékařské fakultě, první část vzdělávacího programu každého oboru specializačního vzdělávání zahrnuje nejprve základní kmen, v tomto případě gynekologicko porodnický. Základních kmenů je celkem 19.

Vzdělávání v tomto kmeni trvá 30 měsíců a až poté následuje samotný specializační výcvik. Lékaři před zkouškou z kmene budou pracovat pod dozorem atestovaného lékaře. Z každého jednotlivých z základních kmenů se dá pokračovat pouze na konkrétní specializace (viz mapa)

ZÁKLADNÍ KMEN GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÝ

Každý lékař musí pro splnění základního kmene absolvovat jak A) povinnou praxi v oboru kmene, B) vzdělávací aktivity a C) mít potvrzení o provedených výkonech.

Povinné praxe v oboru

se u každého kmene liší. Jiné jsou požadavky na oddělení, tak i na dobu, kterou lékař musí na konkrétních odděleních strávit. Stáže je možné absolvovat v libovolném pořadí kdykoliv v rámci doby základního kmene. Pro tento kmen jsou to tyto:

ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE2 měsíce
CHIRURGIE2 měsíce
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ2 měsíce
GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÝ24 měsíců
pokud je lékař zapsán do oboru lékařská genetika, může 6 měsíců z toho počtu absolvovat na tomto oddělení

Aby byla stáž uznána do vzdělávání, musí mít oddělení minimálně Akreditace 1. stupně. Kompletní seznam zde

Vzdělávací aktivity („kurzy“),

které lékař musí v průběhu vzdělávání absolvovat jsou:

Lékařská první pomoc
Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace
Prevence škodlivého užívání návykových látek
Radiační ochrana
Základy gynekologie a porodnictví

Všechny kurzy může lékař absolvovat prezenčně, první čtyři i e-learningem kdykoliv v průběhu trvání základního kmene.

Provedené výkony

se potvrzují do tzv. logbooku. Potvrzuje je školitel a garant.

VýkonyPočet
Gynekologie a porodnictví – lůžkové oddělení
Vedení spontánního vaginálního porodu a ošetření porodního poranění (samostatně)80
Císařský řez20
Manuální nebo instrumentální revize dutiny děložní po porodu10
Gynekologická ultrazvuková vyšetření150
Porodnická ultrazvuková vyšetření:100
vyšetření raného těhotenství
normální anatomie plodu v 18. – 20. týdnu těhotenství
fetální biometrie
určení stáří těhotenství
zhodnocení růstu plodu
biofyzikální skórovací systémy – interpretace a zhodnocení limitací
zhodnocení fetálního a uteroplacentárního krevního zásobení
Otevření dutiny břišní ze středního a příčného suprapubického řezu
Hysteroskopie nebo kyretáž hrdla a těla děložního25
Instrumentální revize dutiny děložní nebo interrupce v prvním trimestru technikou diletace – kyretáž (vakutáž)15
Laparoskopie s výkony na adnexech15
Konizace děložního čípku
Ošetření cysty Bartholinské žlázy
Nekomplikované vaginální porodnické extrakční operace5

NÁVAZNOST NA SPECIALIZACE

ZAKONČENÍ KMENE

Kmen je od roku 2018 dle novely zákona vždy zakončen zkouškou. Teoretické znalosti viz seznam otázek na https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/lekari/vzdelavaci-programy/zakladni-obor-2020-zakladni-kmen

Štítky:

Podobné články: