Specializační výcvik, v tomto případě Urgentní medicína, je 2. část specializačního vzdělávání lékaře. Je ukončena atestační zkouškou.

Po absolvování specializačního vzdělávání a získání atestace v základním oboru se každému navyšuje způsobilost a to z odborné způsobilosti na specializovanou způsobilost.  Po získání specializované způsobilosti (atestace), může lékař samostatně vykonávat povolání.

Každá specializace má určitou minimální délku a příslušný základní kmen jako první část specializačního vzdělávání. Délka základního kmene je vždy 30 měsíců, délka zbytku specializačního výcviku se liší obor od oboru (viz Přehled specializací lékařů). Ve většině případů se pohybuje okolo 24-54 měsíců po úspěšném absolvování společného kmene.

Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele v akreditovaném pracovišti.

SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK URGENTNÍ MEDICÍNA

Délka po absolvování kmene: 30 měsíců

Lékař musí pro získání specializované způsobilosti absolvovat

 1. příslušný základní kmen
 2. stáže (povinné, doporučené)
 3. teoretickou část (povinnou, doporučenou)
 4. potvrzené výkony v průkazu odbornosti

Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností se ověřováno na konec specializačního výcviku.

Základní kmeny, ze kterých se dá pokračovat:

Stáže se u každé specializace liší. Jiné jsou požadavky na oddělení, tak i na dobu, kterou lékař musí na konkrétních odděleních strávit. Stáže je možné absolvovat v libovolném pořadí, dle potřeb školence, oddělení. Pro tuto specializaci jsou to:

PRO LÉKAŘE PO ANESTEZIOLOGICKÉM KMENI:

 • 23 měsíců URGENTNÍ MEDICÍNA
  • z toho 3 měsíce na pracovišti urgentního příjmu 2. typu
  • z toho 5 měsíců u poskytovatele zdravotnické záchranné služby
  • z toho 1 měsíc u poskytovatele zdravotnické záchranné služby – operační středisko
  • z toho 14 měsíců na pracovišti urgentního příjmu nižšího typu (1.)
 • 1 měsíc TRAUMATOLOGIE včetně JIP
 • 1 měsíc koronární jednotka
 • 1 měsíc metabolická jednotka
 • 1 měsíc PEDIATRIE JIP
 • 1 měsíc PSYCHIATRIE
 • 1 měsíc NEUROLOGIE JIP
 • 1 měsíc GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

PRO LÉKAŘE PO CHIRURGICKÉM KMENI:

 • 22 měsíců URGENTNÍ MEDICÍNA
  • z toho 3 měsíce na pracovišti urgentního příjmu 2. typu
  • z toho 5 měsíců u poskytovatele zdravotnické záchranné služby
  • z toho 1 měsíc u poskytovatele zdravotnické záchranné služby – operační středisko
  • z toho 13 měsíců na pracovišti urgentního příjmu nižšího typu (1.)
 • 2 měsíce ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA
  • z toho 1 měsíc anesteziologie aplikovaná dětem             
 • 1 měsíc koronární jednotka
 • 1 měsíc metabolická jednotka
 • 1 měsíc PEDIATRIE JIP
 • 1 měsíc PSYCHIATRIE
 • 1 měsíc NEUROLOGIE JIP
 • 1 měsíc GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

PRO LÉKAŘE PO INTERNÍM KMENI:

 • 23 měsíců URGENTNÍ MEDICÍNA
  • z toho 3 měsíce na pracovišti urgentního příjmu 2. typu
  • z toho 5 měsíců u poskytovatele zdravotnické záchranné služby
  • z toho 1 měsíc u poskytovatele zdravotnické záchranné služby – operační středisko
  • z toho 14 měsíců na pracovišti urgentního příjmu nižšího typu (1.)
 • 2 měsíce ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA
  • z toho 1 měsíc anesteziologie aplikovaná dětem
 • 1 měsíc TRAUMATOLOGIE včetně JIP
 • 1 měsíc PEDIATRIE JIP
 • 1 měsíc PSYCHIATRIE
 • 1 měsíc NEUROLOGIE JIP
 • 1 měsíc GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

PRO LÉKAŘE PO KMENI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ:

 • 21 měsíců URGENTNÍ MEDICÍNA
  • z toho 3 měsíce na pracovišti urgentního příjmu 2. typu
  • z toho 5 měsíců u poskytovatele zdravotnické záchranné služby
  • z toho 1 měsíc u poskytovatele zdravotnické záchranné služby – operační středisko
  • z toho 12 měsíců na pracovišti urgentního příjmu nižšího typu (1.)
 • 2 měsíce ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA
  • z toho 1 měsíc anesteziologie aplikovaná dětem
 • 1 měsíc TRAUMATOLOGIE včetně JIP
 • 1 měsíc PEDIATRIE JIP
 • 1 měsíc PSYCHIATRIE
 • 1 měsíc NEUROLOGIE JIP
 • 1 měsíc GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
Teoretická část

Pokud školenec absolvoval kurzy v rámci vzdělávání ve společném kmeni, v rámci specializovaného výcviku je znovu absolvovat nemusí.

specializační Urgentní medicína
Medicína katastrof a krizová připravenost ve zdravotnictví
kurz ALS Provider (nebo platný certifikát)
kurz ALTS (nebo platný certifikát)
kurz Akutní stavy u dětí
Lékařská první pomoc
Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
Radiační ochrana
Základy anesteziologie a intenzivní medicíny
Základy chirurgie
Základy vnitřního lékařství
Novinky ze všeobecného lékařství

Výjimečně se po určitém čase se ale musí obnovit, více viz zde.

Potvrzené provedené výkony se potvrzují do tzv. logbooku, průkazu odbornosti. Viz zde.

ZAKONČENÍ ATESTACÍ

Samotná atestační zkouška může mít více částí a různé požadavky pro připuštění k atestační zkoušce. Teoretické znalosti viz seznam otázek na ipvz

Štítky:

Podobné články: