Po promoci na lékařské fakultě, první část vzdělávacího programu každého oboru specializačního vzdělávání zahrnuje nejprve základní kmen, v tomto případě Interní kmen. Základních kmenů je celkem 19.

Vzdělávání v tomto kmeni trvá 30 měsíců a až poté následuje samotný specializační výcvik. Lékaři před zkouškou z kmene budou pracovat pod dozorem atestovaného lékaře. Z každého jednotlivých z základních kmenů se dá pokračovat pouze na konkrétní specializace (viz Přehled kmenů a specializací)

ZÁKLADNÍ KMEN INTERNÍ

Každý lékař musí pro splnění základního kmene absolvovat jak A) povinnou praxi v oboru kmene, B) vzdělávací aktivity.

Povinné praxe v oboru

se u každého kmene liší. Jiné jsou požadavky na oddělení, tak i na dobu, kterou lékař musí na konkrétních odděleních strávit. Stáže je možné absolvovat v libovolném pořadí kdykoliv v rámci doby základního kmene. Pro tento kmen jsou to tyto:

LÉKAŘI ZAŘAZENÍ DO VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ

ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE2 měsíce
CHIRURGIE2 měsíce
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ oddělení s neselektovaným příjmem2 měsíce
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ lůžková s neselektovaným příjmem8 měsíců
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ příjmová ambulance5 měsíců
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ JIP4 měsíce
Ordinace VPL1 měsíc
Náplň po dohodě se školitelem*6 měsíců
*praxe v jednom z těchto oborů: geriatrie, infekční lék., klin. onkologie, pneumologie a ftizeologie, vnitřní lék.

LÉKAŘI ZAŘAZENÍ DO VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ

ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE2 měsíce
CHIRURGIE2 měsíce
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ oddělení s neselektovaným příjmem2 měsíce
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ lůžková s neselektovaným příjmem8 měsíců
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ příjmová ambulance5 měsíců
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ JIP3 měsíce
Ordinace VPL6 měsíců
PEDIATRIE1 měsíc
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ1 měsíc

LÉKAŘI ZAŘAZENÍ DO JINÝCH OBORŮ NEŽ VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ A VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE2 měsíce
CHIRURGIE2 měsíce
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ oddělení s neselektovaným příjmem2 měsíce
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ lůžková s neselektovaným příjmem8 měsíců
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ příjmová ambulance5 měsíců
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ JIP4 měsíce
Ordinace VPL1 měsíc
Náplň po dohodě se školitelem*6 měsíců
*praxe v jednom z těchto oborů: alergologie a klinická imunologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, geriatrie, hematologie a transfuzní lékařství, infekční lékařství, kardiologie, klinická biochemie, klinická onkologie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, nefrologie, nukleární medicína, pneumologie a ftizeologie, radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, urgentní medicína, vnitřní lékařství

Aby byla stáž uznána do vzdělávání, musí mít oddělení minimálně Akreditace 1. stupně. Kompletní seznam zde http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-akreditovanych-pracovist_1742_1738_3.html

Vzdělávací aktivity („kurzy“),

které lékař musí v průběhu vzdělávání absolvovat jsou:

Lékařská první pomoc
Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace
Prevence škodlivého užívání návykových látek
Radiační ochrana
Základy vnitřního lékařství

Všechny kurzy může lékař absolvovat prezenčně, první čtyři i e-learningem kdykoliv v průběhu trvání základního kmene.

NÁVAZNOST NA SPECIALIZACE

ZAKONČENÍ KMENE

Kmen je od roku 2018 dle novely zákona vždy zakončen zkouškou. Teoretické znalosti viz seznam otázek na https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/lekari/vzdelavaci-programy/zakladni-obor-2020-zakladni-kmen

Štítky:

Podobné články: