Nově je v zákoně definován odborný dozor a odborný dohled nad lékařem v průběhu jeho předatestační přípravy. Novela zákona č. 95/2004 Sb. , účinná od 1. 7. 2017, která rozlišuje mezi odborným dohledem a dozorem v závislosti na tom, zda má lékař již absolvovaný základní kmen, který přísluší danému oboru specializačního vzdělávání.

Pro všechny užitečné informace, které portál Přehlednější zdravotnictví přináší, pokračujte na ROZCESTNÍK – Obecné informace.

Odborný dozor na lékařem “L1”

Odborný dozor vykonává lékař se specializovanou způsobilostí přítomný ve zdravotnickém zařízení s fyzickou dosažitelností lékaře se specializovanou způsobilostí do 15 minut.

Nad lékařem, který ještě neabsolvoval základní kmen příslušející danému oboru je potřeba ustanovit DOZOR, který nelze řešit telefonickými konzultacemi „zvenčí“.

Lékař, jenž vykonává odborný dozor a odborný dohled, musí být v pracovněprávním vztahu k poskytovateli zdravotních
služeb, nebo ve služebním poměru, anebo musí být poskytovatelem zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení k výkonu činností lékaře s odbornou způsobilostí dochází.
Je možné, aby dozorující lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí nebyl doslova fyzicky přítomen mladému lékaři za zády a vykonával současně např. práci na jiné části oddělení. Tento dozorující lékař musí být alespoň přítomen v areálu daného zdravotnického zařízení a musí mít možnost dostavit se na místo do 15 minut. Zde nepřipadá v úvahu např. telefonická příslužba lékaře z domova.

Odborný dohled nad lékařem L2

Odborný dohled vykonává lékař se specializovanou způsobilostí, a to nepřetržitou telefonickou dostupností a fyzickou dosažitelností zdravotnického zařízení do 30 minut.

Půjde-li o lékaře, který již má certifikát základního kmene, je možné ustanovit pouze DOHLED, nevyžaduje se trvalá přítomnost lékaře se specializovanou způsobilostí na pracovišti, lze to řešit telefonicky (např. telefonickou příslužbou z domova) a dojezdem do 30 minut.
Rozsah odborného dohledu stanoví skutečně sám dohlížející lékař v konkrétním případě, kdy tento lékař se specializovanou způsobilostí pečlivě zhodnotí dosavadní zkušenosti a schopnosti lékaře se základním kmenem.


Zdroj: Bezplatná právní poradna

Štítky:

Podobné články: