Hned po promoci na lékařské fakultě nastupuje několik dnů nadšení, to je pochopitelné. Po několika dnech oslav je ale nutné zjistit si, co je potřeba po promoci udělat a jak rychle. Zkusili jsme shrnout vše, co čeká absolventa hned po promoci a co musí po promoci na lékařské fakultě splnit:

Zařazení do oboru specializačního vzdělávání

K tomu, aby lékař-absolvent mohl postupovat specializačním vzděláním, musí se zapsat do oboru.

1. Vyplní žádost o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání prostřednictvím webové aplikace EZP (prostřednictvím stejného formuláře požádá i o vystavení průkazu odbornosti)

2. poté je nutné žádost vytisknout, podepsat a společně s přílohami zaslat na adresu buď na LF Olomouc, Brno, Plzeň, Ostrava, HK, Praha I, II, III nebo IPVZ) Další informace zde.

  • Vyjímka: zařazení do specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství přijímá a vyřizuje studijní oddělení IPVZ

Lékař se po promoci nezapisuje do základního kmene, nýbrž do specializačního oboru. Zákon nyní stanovuje 43 základních oborů pro lékaře

Pokračujte na: Přehled všech lékařských kmenů a specializací, s kompletními informacemi.

Na základě této žádosti absolvent obdrží „oznámení o zařazení do oboru“, a dále průkaz odbornosti (tzv. index) a logbook, kam se zaznamenávají požadované výkony a hodnocení školitele v průběhu vzdělávání.

Zapsání se do ČLK

Ihned po nástupu do zaměstnání je nutné zažádat o členství v České lékařské komoře. Bez členství v lékařské komoře totiž není možné vykonávat lékařské povolání na území ČR. 

Formulář je zde.

Žádost se posílá na okresní sdružení České lékařské komory podle místa výkonu práce.

Příspěvek v ČLK neplatí lékař při zařazení do ČLK v roce absolvování lékařské fakulty a taktéž je osvobozen od poplatku i v roce následujícím.

Pokračujte na: Jak funguje vzdělávání lékařů v ČR?

Štítky:

Podobné články: