Veškeré vzdělávání lékařů probíhá pouze v akreditovaných zařízeních. Akreditace je důležitá pro zdravotnické zařízení (nebo jeho konkrétní oddělení), které chce lékaře vzdělávat. Ve vzdělávání lékařů v současnosti funguje jednostupňový systém přípravy k atestační zkoušce, jehož součástí je absolvování tzv. společného (základního) kmene a poté následuje specializační vzdělávání v rámci každého oboru.

Průběh vzdělávání lékařů po promoci, specializačního vzdělávání, zajišťují akreditované zařízení, které přidělí školenci školitele se specializovanou způsobilostí. Akreditaci přiděluje pro konkrétní obor daným pracovištím ministerstvo. Specializační vzdělávání pak probíhá podle vzdělávacích programů příslušných oborů.


Co bych měl o vzdělávání lékařů vědět? Co jsou to základní kmeny, specializace? Jak dlouho trvá vzdělávání lékařů? Jaké náležitosti musím splnit?


Co to je “Akreditace” pracovišť?

Vzdělávání lékařů, ať už v základním kmenu nebo ve specializaci probíhá pouze v zařízeních, které mají akreditaci pro daný obor vzdělávání.

Akreditace se uděluje pro základní kmeny, vlastní specializovaný výcvik, část specializačního vzdělávání uskutečňovanou v rámci poskytování specializované ambulantní péče, atd. (viz zde), pro naše účely se budeme zabývat jen příklady základních kmenů a specializačních výcviků.


Jak zjistím, jestli je pracoviště akreditováno?

Před nástupem do zaměstnání je tedy třeba vždy zkontrolovat stav akreditace daného zařízení pro konkrétní obor specializačního vzdělávání na webových stránkách ministerstva zdravotnictví

Zde je odkaz na jejich kompletní seznam, společně s vyhledáváním – podle stupně, podle oboru, podle pracoviště, podle kraje.


Na stupni akreditace záleží

Akreditace pro základní kmen (také “1. stupně”) je zpravidla udělována pracovištím okresního typu a těm méně specializovaným. Naopak Akreditace pro vlastní specializační výcvik (“2. stupně”) je udělována vyšším pracovištím krajských či fakultních nemocnic, která splňují kritéria definovaná vzdělávacím programem. V některých velmi specializovaných oborech existuje i “3. stupně”)

Na vzdělávání v základním kmeni stačí vždy akreditace pro základní kmen, tedy 1. stupně. Ve specializačním výcviku, po absolvování kmene se ale požadavky na akreditaci jednotlivých pracovišť liší. U některých stáží stačí stále akreditace jen pro základní kmen, u některých je ale vyžadovaná akreditace vyšší.

Jednotlivé obory mají ve svém specializačním vzdělávání různé požadavky na stupeň akreditace u jednotlivých stáží. Liší se to opravdu obor od oboru.


Příklady z praxe

Pro příklad, v rámci specializačního vzdělávání Gastroenterologie musíte strávit na pracovišti s akreditací 2. stupně 4 měsíce, Urologie vyžaduje 6 měsíců na pracovišti s akreditací 2. stupně, u vzdělávání v oboru Plastická chirurgie musí lékař splnit minimálně 2 měsíce na pracovišti s akreditací 2. stupně a 6 měsíců na pracovišti s ještě vyšší akreditací – stupně 3.

  • Jednotlivé požadavky na akreditace, stáže jsou pro všechny obory uvedené a vyhledatelné v našem unikátním přehledu – Přehled kmenů a specializací

Pokud lékař nastoupí do zařízení, které nemá odpovídající akreditaci, vystavuje se tím riziku, že absolvovaná praxe mu nebude do specializačního vzdělávání uznána.

Štítky:

Podobné články: