Specializační výcvik, v tomto případě kardiochirurgie, je 2. část specializačního vzdělávání lékaře. Je ukončena atestační zkouškou.

Po absolvování specializačního vzdělávání a získání atestace v základním oboru se každému navyšuje způsobilost a to z odborné způsobilosti na specializovanou způsobilost.  Po získání specializované způsobilosti (atestace), může lékař samostatně vykonávat povolání.

Každá specializace má určitou minimální délku a příslušný základní kmen jako první část specializačního vzdělávání. Délka základního kmene je vždy 30 měsíců, délka zbytku specializačního výcviku se liší obor od oboru (viz Přehled specializací lékařů). Ve většině případů se pohybuje okolo 24-54 měsíců po úspěšném absolvování společného kmene.

Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele v akreditovaném pracovišti.

SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK KARDIOCHIRURGIE

Délka po absolvování kmene: 47 měsíců

Lékař musí pro získání specializované způsobilosti absolvovat

 1. příslušný základní kmen
 2. stáže (povinné, doporučené)
 3. teoretickou část (povinnou, doporučenou)
 4. potvrzené výkony v průkazu odbornosti

Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností se ověřováno na konec specializačního výcviku.

Základní kmeny, ze kterých se dá pokračovat:

Stáže se u každé specializace liší. Jiné jsou požadavky na oddělení, tak i na dobu, kterou lékař musí na konkrétních odděleních strávit. Stáže je možné absolvovat v libovolném pořadí, dle potřeb školence, oddělení. Pro tuto specializaci jsou to:

 • 42 měsíců KARDIOCHIRURGIE dospělých
  • z toho 2 měsíce KARDIOCHIRURGIE dětská         
  • z toho 2 měsíce specializovaná stáž na vybraném pracovišti       
  • z toho 2 měsíce kardiochirurgická JIP                                  
  • z toho 1 měsíc mimotělní oběh

nebo

 • 42 měsíců KARDIOCHIRURGIE dětí
  • z toho 2 měsíce KARDIOCHIRURGIE dospělá       
  • z toho 2 měsíce specializovaná stáž na vybraném pracovišti       
  • z toho 2 měsíce kardiochirurgická JIP                                  
  • z toho 1 měsíc mimotělní oběh

—-

 • 2 měsíce CÉVNÍ CHIRURGIE
 • 2 měsíce KARDIOLOGIE
 • 1 měsíc HRUDNÍ CHIRURGIE

Teoretická část

Pokud školenec absolvoval kurzy v rámci vzdělávání ve společném kmeni, v rámci specializovaného výcviku je znovu absolvovat nemusí.

Lékařská první pomoc
Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
Radiační ochrana

Výjimečně se po určitém čase se ale musí obnovit, více viz zde.

Potvrzené provedené výkony se potvrzují do tzv. logbooku, průkazu odbornosti. Viz zde.

ZAKONČENÍ ATESTACÍ

Samotná atestační zkouška může mít více částí a různé požadavky pro připuštění k atestační zkoušce. Teoretické znalosti viz seznam otázek na IPVZ

.

Štítky:

Podobné články: