Po promoci na lékařské fakultě, první část vzdělávacího programu každého oboru specializačního vzdělávání zahrnuje nejprve základní kmen, v tomto případě dermatovenerologický. Základních kmenů je celkem 19.

Vzdělávání v tomto kmeni trvá 30 měsíců a až poté následuje samotný specializační výcvik. Lékaři před zkouškou z kmene budou pracovat pod dozorem atestovaného lékaře. Z každého jednotlivých z základních kmenů se dá pokračovat pouze na konkrétní specializace (viz Přehled kmenů a specializací)

ZÁKLADNÍ KMEN DERMATOVENEROLOGICKÝ

Každý lékař musí pro splnění základního kmene absolvovat jak A) povinnou praxi v oboru kmene, B) vzdělávací aktivity a C) mít potvrzení o provedených výkonech

Povinné praxe v oboru

se u každého kmene liší. Jiné jsou požadavky na oddělení, tak i na dobu, kterou lékař musí na konkrétních odděleních strávit. Stáže je možné absolvovat v libovolném pořadí kdykoliv v rámci doby základního kmene. Pro tento kmen jsou to tyto:

ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE2 měsíce
CHIRURGIE                            2 měsíce
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ 2 měsíce
DERMATOVENEROLOGIE LŮŽKOVÉ18 měsíců
DERMATOVENEROLOGIE AMBULANTNÍ6 měsíců

Aby byla stáž uznána do vzdělávání, musí mít oddělení minimálně Akreditace 1. stupně. Kompletní seznam zde http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-akreditovanych-pracovist_1742_1738_3.html

Vzdělávací aktivity („kurzy“),

které lékař musí v průběhu vzdělávání absolvovat jsou:

Lékařská první pomoc
Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace
Prevence škodlivého užívání návykových látek
Radiační ochrana
Základy dermatovenerologie

Všechny kurzy může lékař absolvovat prezenčně, první čtyři i e-learningem kdykoliv v průběhu trvání základního kmene.

Provedené výkony

se potvrzují do tzv. logbooku. Potvrzuje je školitel a garant.

VýkonyPočet
Dermatovenerologie – lůžkové oddělení i ambulantní zařízení
Injekční okrsková anestezie nebo infiltrace kožních lézí40
Odstranění malých lézí kůže včetně excize kůže rotačním průbojníkem10
Excize a sutura rány a podkoží10
Ošetření a převaz akutní nebo chronické rány10
Ošetření kožních a podkožních afekcí30
Aplikace fyzikálních a epikutánních testů (sada)20
Vyšetření Woodovou lampou10
Aplikace fototerapie optimálním UV světlem20
Elektrokaustika nebo diatermokoagulace drobných kožních lézí10
Kryodestrukce kožních lézí20
Kompresivní léčba dolní končetiny tlakovým obvazem10
Dermatoskopie50
Odběr materiálu z uretry, pochvy, čípku nebo hrdla děložního10
Mikroskopické vyšetření po běžném obarvení (metylénová modř, gram aj.)10
Mikroskopické vyšetření nativního mykologického preparátu10
Mikroskopické vyšetření v zástinu5
Diagnostika sarcoptes scabiei10

NÁVAZNOST NA SPECIALIZACE

ZAKONČENÍ KMENE

Kmen je od roku 2018 dle novely zákona vždy zakončen zkouškou. Teoretické znalosti viz seznam otázek na https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/lekari/vzdelavaci-programy/zakladni-obor-2020-zakladni-kmen

Štítky:

Podobné články: