Titul MUDr. náleží absolventům po poslední složené státní zkoušce na lékařské fakultě. A co potom? Není toho moc, ale o to je to důležitější. Lékaři by se měli zaregistrovat do základního oboru specializačního vzdělávání, dále všichni kdo chtějí praktikovat lékařské povolání v České republice se musí zaregistrovat do České lékařské komory (ČLK). V tomto článku se také dozvíte co můžete udělat pro platbu zdravotního pojištění, v době kdy už nebudete studenti.


Zařazení do oboru

K tomu, aby lékař-absolvent mohl postupovat specializačním vzděláním k atestaci, musí se zapsat do oboru specializačního vzdělávání. Od chvíle zápisu se mu taky počítá minimální čas vzdělávání v oboru. Zařazení do oboru je tedy určitě nejlepší udělat “čím dříve, tím lépe”.

V případě, že se Vás týkají platové třídy, oficiálně se posunujete z 11. platové třídy do 12.

Specializační vzdělání v ČR patří do gesce odborů specializačního vzdělávání lékařských fakult (LF Olomouc, Brno, Plzeň, Ostrava, HK, Praha I, II, III) nebo Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – IPVZ.

Jak postupovat?

1. Vyplníte žádost o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání prostřednictvím webové aplikace EZP (prostřednictvím stejného formuláře požádá i o vystavení průkazu odbornosti)

2. poté je nutné žádost vytisknout, podepsat a společně s přílohami zaslat na adresu buď na LF Olomouc, Brno, Plzeň, Ostrava, HK, Praha I, II, III nebo IPVZ – podle toho, které místo jste si pro vedení specializačního vzdělávání zvolili. Další informace a instrukce zde.

  • Vyjímka: zařazení do specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství přijímá a vyřizuje studijní oddělení IPVZ

Lékař se po promoci nezapisuje do základního kmene, nýbrž do základního oboru specializačního vzdělávání. Zákon nyní stanovuje 43 základních oborů pro lékaře. Kmen si ve stejné webové aplikaci zvolíte také, ale základem je “základní obor”. Vše lze také později změnit, pokud se s odstupem času rozhodnete jinak – ve stejném rozhraní je i možnost změny oboru.

Pokračujte na: Přehled všech lékařských kmenů a specializací, s kompletními informacemi.

Na základě této žádosti absolvent obdrží „oznámení o zařazení do oboru“, a dále průkaz odbornosti (tzv. index) a “logbook”, kam se zaznamenávají požadované výkony a hodnocení školitele v průběhu vzdělávání.

Pokračujte na: Jak funguje vzdělávání lékařů v ČR?


Zapsání do ČLK

Bez členství v lékařské komoře není možné vykonávat lékařské povolání na území ČR. Před nástupem do zaměstnání, ale klidně i hned po promoci si o členství v České lékařské komoře můžete zažádat.

Žádost se posílá na okresní sdružení České lékařské komory podle místa výkonu práce nebo trvalého bydliště.

Formulář na vyplnění je zde, společně s dalšími informacemi jak na to.

Příspěvek v ČLK neplatí lékař při zařazení do ČLK v roce absolvování lékařské fakulty a taktéž je osvobozen od poplatku i v roce následujícím. Po schválení žádosti o přijetí za člena ČLK je lékař zapsán do registru členů ČLK a následně obdrží certifikát o přijetí za člena ČLK.


Zdravotní pojištění

Pokud jste studentem se “statutem studenta“, stát za Vás platí zdravotní pojištění. Právě status studenta Vám náleží ještě do konce následujícího měsíce po ukončení studiaPodstatné je, v kterém měsíci byla složena poslední závěrečná zkouška – státnice, není důležité datum promoce.

Pro příklad:

Poslední státnici mám 1.6., status studenta mi vydrží do konce července. Pokud státnicuji 25.5., status studenta vydrží do konce června.

Co po konci statutu studenta?

Pak existuje pro absolventa VŠ několik možností.

  • nastoupí do zaměstnání a pojistné hradí prostřednictvím zaměstnavatele, o nic se tedy “nestará”
  • přihlásí se na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a hradí za něj pojistné stát
  • hradí si pojistné sám jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP)
  • začne podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná a platí pojistné sám jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

Jak už z textu vyplynulo, v případě, že nastoupíte před koncem statutu studenta, nebo hned po jeho konci do práce, zdravotní pojištění za Vás začne platit zaměstnavatel. Samozřejmě spoustu absolventů nenastoupí do práce hned další měsíc, takže vznikne “mezera”. Pokud si tedy chcete dát delší pauzu, což je úplně v pořádku, je potřeba vyřešit platbu zdravotního pojištění. Je více možností, jak na to:

  • Jít se zapsat na Úřad práce a pojištění za Vás bude platit stát
  • Být jako osoba bez zdanitelných příjmů (tzv. OBZP, tyto osoby platí 2052,- Kč měsíčně)
  • Pokud podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná, platíte pojistné si sám, dle vyměřovacího základu

Varianta “Úřad práce”

Na Úřad práce se zaregistrujete jako nezaměstnaný, v místě svého trvalého bydliště. Ideální dobou pro přihlášení se na úřad práce je do 3 dní od ukončení statutu studenta (končí koncem následujícího měsíce po ukončení studia-státnicích)

Zapsání na úřad práce ovšem může přinášet i různě významné nevýhody. Máte například shora omezené odměny za další výdělky/dohody. Na některé úřady práce, záleží samozřejmě na přístupu a důkladnosti úřednic, musíte čas od času přijít osobně. Nicméně, přecejen se jedná o ušetření cca 2000,- Kč měsíčně, proto každý absolvent musí udělat rozhodnutí, zda mu to za to stojí, většinou podle ostatních příjmů, které v tom období má a bude mít.

Více zde:

Jak se přihlásit jako “OBZP”?

Na Vaší zdravotní pojišťovně. Pojišťovny běžně evidují i to, zda jste nebo nejste student. Před ukončením statutu studenta se zajdete na Vaši pojišťovnu nahlásit, že již studentem nejste a na základě toho Vás budou informovat, jakým způsobem tuto částku budete platit.

Nejste ničím omezování, nikdo nebude kontrolovat Vaše dohody o provedení práce, v zásadě jen zaplatíte předepsanou částku za měsíc (2052,- Kč) dle jejich instrukcí a je hotovo.


Sociální pojištění

A teď ta dobrá zpráva: Ikdyž absolvent nenastoupí do práce, a neregistruje se na Úřadu práce, povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení nevzniká, není ale ani důchodově pojištěn.


Spoustu dalších užitečných informací pro studenty a absolventy:

Jak funguje vzdělávání lékařů v ČR?

Co bych měl o vzdělávání lékařů vědět? Co jsou to základní kmeny, specializace? Jak dlouho trvá vzdělávání lékařů? Jaké náležitosti musím splnit?

Přehled kmenů a specializací

Naprosto unikátní a rozsáhlý přehled všech základních kmenů lékařů a všech specializací. Každá specializace má určitou minimální délku a povinný základní kmen. Přesvědčte se sami!

Štítky:

Podobné články: