Pro práci v některých oborech je nutné po získání atestace v základním oboru pokračovat v přípravě k atestaci v nástavbovém oboru.

Nástavbový obor a vzdělávání v nástavbových oborech následuje až po splnění specializačního vzdělávání. Pro kompletní seznam lékařských kmenů a specializací pokračujte na: Přehled všech lékařských kmenů a specializací, s kompletními informacemi.

Níže přinášíme seznam nástavbových oborů lékařů:

Nástavbový oborMin. délka (roky)Obor specializačního vzdělávání, který je předpokladem pro zařazení
algeziologie1anesteziologie a intenzivní medicína nebo dětská chirurgie nebo dětské lékařství nebo pediatrie nebo endokrinologie a diabetologie nebo geriatrie nebo chirurgie nebo klinická onkologie nebo radiační onkologie nebo neurochirurgie nebo neurologie nebo ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo traumatologie nebo praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie nebo vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství nebo urgentní medicína
angiologie1,5endokrinologie a diabetologie nebo kardiologie nebo vnitřní lékařství
dětská dermatovenerologie1dermatovenerologie
dětská endokrinologie a diabetologie2praktické lékařství pro děti a dorost nebo dětské lékařství nebo pediatrie
dětská gastroenterologie a hepatologie1nebo endokrinologie a diabetologie nebo diabetologie nebo endokrinologie
dětská kardiologie1,5dětské lékařství nebo pediatrie nebo gastroenterologie nebo praktické
dětská nefrologie1,5praktické lékařství pro děti a dorost nebo dětské lékařství nebo pediatrie
dětská onkologie a hematologie1,5praktické lékařství pro děti a dorost nebo dětské lékařství nebo pediatrie
dětská otorinolaryngologie1otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
dětská pneumologie1,5praktické lékařství pro děti a dorost nebo dětské lékařství nebo pediatrie
dětská revmatologie1,5dětské lékařství nebo pediatrie
dětská urologie1,5urologie nebo dětská chirurgie
foniatrie1otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
gerontopsychiatrie1geriatrie nebo psychiatrie
gynekologie dětí a dospívajících1gynekologie a porodnictví nebo dětské lékařství nebo pediatrie
hrudní chirurgie2chirurgie nebo kardiochirurgie
intenzivní medicína1,5anesteziologie a intenzivní medicína nebo gynekologie a porodnictví nebo chirurgie nebo infekční lékařství nebo kardiochirurgie nebo kardiologie nebo klinická onkologie nebo radiační onkologie nebo neurochirurgie nebo neurologie nebo ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo pediatrie nebo urologie nebo vnitřní lékařství nebo dětská chirurgie nebo endokrinologie a diabetologie nebo pneumologie a ftizeologie nebo popáleninová medicína nebo geriatrie nebo urgentní medicína
intervenční kardiologie1,5            kardiologie nebo kardiochirurgie
intervenční radiologie2radiologie a zobrazovací metody
klinická farmakologie2dětské lékařství nebo pediatrie nebo vnitřní lékařství nebo geriatrie nebo všeobecné praktické lékařství nebo klinická biochemie
klinická osteologie1dětské lékařství nebo pediatrie nebo diabetologie a endokrinologie nebo geriatrie nebo gynekologie a porodnictví nebo klinická biochemie nebo ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo revmatologie nebo vnitřní lékařství nebo pneumologie a ftizeologie nebo klinická onkologie nebo hematologie a transfuzní lékařství nebo nefrologie nebo všeobecné praktické lékařství
klinická výživa a intenzivní metabolická péče1alergologie a klinická imunologie nebo anesteziologie a intenzivní medicína nebo dětská chirurgie nebo dětské lékařství nebo pediatrie nebo endokrinologie a diabetologie nebo gastroenterologie nebo geriatrie nebo chirurgie nebo infekční lékařství nebo kardiologie nebo klinická biochemie nebo klinická onkologie nebo nefrologie nebo neurologie nebo ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku nebo praktické lékařství pro děti a dorost nebo radiační onkologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie nebo traumatologie nebo vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství
koloproktologie2chirurgie
korektivní dermatologie1dermatovenerologie
návykové nemoci1psychiatrie nebo dětská a dorostová psychiatrie
neonatologie1,5dětské lékařství nebo pediatrie
onkogynekologie3gynekologie a porodnictví
onkochirurgie2chirurgie nebo plastická chirurgie
onkourologie1,5urologie
paliativní medicína1anesteziologie a intenzivní medicína nebo dětské lékařství nebo pediatrie nebo endokrinologie a diabetologie nebo gastroenterologie nebo geriatrie nebo gynekologie a porodnictví nebo hematologie a transfuzní lékařství nebo chirurgie nebo infekční lékařství nebo kardiochirurgie, kardiologie nebo klinická onkologie nebo nefrologie nebo neurochirurgie nebo neurologie nebo otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku nebo pneumologie a ftizeologie nebo praktické lékařství pro děti a dorost nebo psychiatrie nebo radiační onkologie nebo revmatologie nebo urologie nebo vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství nebo urgentní medicína
perinatologie a fetomaternální medicína2gynekologie a porodnictví
popáleninová medicína2anesteziologie a intenzivní medicína nebo chirurgie nebo kardiochirurgie nebo neurochirurgie nebo plastická chirurgie nebo cévní chirurgie nebo dětská chirurgie
posudkové lékařství1všechny základní obory specializačního vzdělávání lékařů (včetně oboru praktické lékařství pro děti a dorost) s výjimkou dále uvedených oborů: hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, patologie a soudní lékařství
pracovní lékařství1,5hygiena a epidemiologie nebo vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství
psychosomatika2všechny základní obory specializačního vzdělávání lékařů (včetně oboru praktické lékařství pro děti a dorost) s výjimkou dále uvedených oborů: hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, patologie a soudní lékařství
reprodukční medicína2gynekologie a porodnictví
sexuologie1,5gynekologie a porodnictví nebo psychiatrie nebo urologie nebo vnitřní lékařství nebo endokrinologie a diabetologie
spondylochirurgie1,5neurochirurgie nebo ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo traumatologie
tělovýchovné lékařství1chirurgie nebo kardiologie nebo ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo traumatologie nebo dětské lékařství nebo pediatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína nebo vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství nebo endokrinologie a diabetologie nebo praktické lékařství pro děti a dorost
úrazová chirurgie1chirurgie
urogynekologie1gynekologie a porodnictví
vaskulární intervenční radiologie2angiologie nebo cévní chirurgie nebo radiologie a zobrazovací metody
veřejné zdravotnictví1všechny základní obory specializačního vzdělávání lékařů (včetně oboru praktické lékařství pro děti a dorost)

Zdroj: Vyhláška č. 152/2018 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-152

Další informace: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-programy/specializace-pro-lekare-nastavbove-obory-z-roku-2019-2020

Štítky:

Podobné články: