Po promoci na lékařské fakultě, první část vzdělávacího programu každého oboru specializačního vzdělávání zahrnuje nejprve základní kmen, v tomto případě Otorinolaryngologický kmen. Základních kmenů je celkem 19.

Vzdělávání v tomto kmeni trvá 30 měsíců a až poté následuje samotný specializační výcvik. Lékaři před zkouškou z kmene budou pracovat pod dozorem atestovaného lékaře. Z každého jednotlivých z základních kmenů se dá pokračovat pouze na konkrétní specializace (viz Přehled kmenů a specializací)

ZÁKLADNÍ KMEN OTORINOLARYNGOLOGICKÝ

Každý lékař musí pro splnění základního kmene absolvovat jak A) povinnou praxi v oboru kmene, B) vzdělávací aktivity a C) mít potvrzení o provedených výkonech.

Povinné praxe v oboru

se u každého kmene liší. Jiné jsou požadavky na oddělení, tak i na dobu, kterou lékař musí na konkrétních odděleních strávit. Stáže je možné absolvovat v libovolném pořadí kdykoliv v rámci doby základního kmene. Pro tento kmen jsou to tyto:

ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE2 měsíce
CHIRURGIE2 měsíce
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ2 měsíce
OTORINOLARYNGOLOGIE20 měsíců
FONIATRIE3 měsíce
DĚTSKÁ OTORINOLARYNGOLOGIE1 měsíc

Aby byla stáž uznána do vzdělávání, musí mít oddělení minimálně Akreditace 1. stupně. Kompletní seznam zde http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-akreditovanych-pracovist_1742_1738_3.html

Vzdělávací aktivity („kurzy“),

které lékař musí v průběhu vzdělávání absolvovat jsou:

Lékařská první pomoc
Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace
Prevence škodlivého užívání návykových látek
Radiační ochrana
Základy otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Všechny kurzy může lékař absolvovat prezenčně, první čtyři i e-learningem kdykoliv v průběhu trvání základního kmene.

Provedené výkony

se potvrzují do tzv. logbooku. Potvrzuje je školitel a garant.

VýkonyPočet
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Chirurgická léčba paratonzilárního abscesu
Konzervativní ošetření epistaxe10
Chirurgická ošetření nekomplikovaných ran v oblasti hlavy a krku10
Chirurgické ošetření zlomenin nosních kůstek5
Léčba externí otitidy
Diagnostická biopsie lymfatických uzlin
Tracheostomie3
Direktní laryngoskopie ezofagoskopie3
Tympanostomie
Resekce kožního tumoru (benigní i maligní léze)5
Foniatrie a audiologie (včetně přidělování protetických pomůcek)
Základní vyšetřovací metody u poruch sluchu
Základní vyšetřovací metody u poruch řeči
Základní vyšetřovací metody u poruch polykání
Dětská otorinolaryngologie
Adenoidektomie10
Paracentéza při akutním středoušním zánětu
Tonzilektomie

NÁVAZNOST NA SPECIALIZACE

ZAKONČENÍ KMENE

Kmen je od roku 2018 dle novely zákona vždy zakončen zkouškou. Teoretické znalosti viz seznam otázek na https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/lekari/vzdelavaci-programy/zakladni-obor-2020-zakladni-kmen

Štítky:

Podobné články: