Specializační vzdělávání lékaře je nákladné, obtížně se obejde bez dotací ze státního rozpočtu. Není zvykem, aby zařízení zajišťovala vzdělávání lékařů ze svých rozpočtů. Ministerstvo tedy spolufinancuje specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků formou dotací na tzv. “rezidenční místo”.

Jedná se o dotační peníze ze státního rozpočtu, které slouží k částečné úhradě nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta – mladého lékaře/ky, zubního lékaře/ky, farmaceuta/ky. Zahrnuty jsou také prostředky na mzdu/plat.

Výhoda rezidenčního místa pro zaměstnavatele spočívá v tom, že nemusí náklady spojené se vzděláváním nového lékaře nést sama, ale skrz tento dotační program ho uhradí stát. Je v zájmu zaměstnavatele pokusit se pro své lékaře-absolventy získat rezidenční místa, protože tím obdrží dotaci na jeho vzdělávání v řádech milionů korun.


Rezidenční místo

Existují dva typy rezidenčních míst:

  • A) na specializační vzdělávání v základním kmeni, nejdéle po dobu 30 měsíců, nebo
  • B) na celé specializační vzdělávání u vybraných oborů specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů – dle aktuální potřeby dle projednání s odbornými komorami, je povinnost vypsat výběrové řízení

Jaké jsou výhody pro lékaře?

Na první pohled se může zdát, že rezidenční místo má benefit pouze pro zaměstnavatele. Plat/mzdu by absolvent pobíral tak jako tak i bez rezidenčního místa. Rezidenční místo ale může být výhodné nejen pro zaměstnavatele, ale i pro absolventa – mladého lékaře.

Konkrétně:

  • zaměstnavatel je povinen umožnit dokončení vašeho specializačního vzdělávání ve stanoveném termínu.
  • zaměstnavatel není oprávněn vyžadovat podpis kvalifikační dohody nebo jinak podmiňovat umožnění specializační přípravy.
  • dotace je vázána na osobu rezidenta, nikoliv na zaměstnavatele. V případě změny místa výkonu povolání, rezidenční místo včetně dotačních plateb přechází k novému zaměstnavateli (nicméně v určitých specifických případech o dotaci přijít lze).

Jak získat rezidenční místo?

Mladý lékař se tedy může k rezidenčnímu místu dostat dvěma způsoby. Buď o něho zažádá zaměstnavatel po nástupu do práce (rezidentura jen na základní kmen – bod A), nebo se přihlásíte do výběrového řízení u zdravotnického zařízení (rezident na celou délku specializačního vzdělávání – bod B).


Rezidenční místo – praktičtí lékaři

Více v článku Jak se stát všeobecným praktickým lékařem (ČR)?

Vzdělávání praktických lékařů je z většiny založeno na tzv. rezidenčních místech. Dotace je přesně určena na pokrytí platu školence (mladého lékaře/lékařky), odvodů, nákup nezbytných ochranných prostředků, na placení stáží, na odměny školitele (podrobněji zde).

O rezidenční místo může do poloviny března každého roku zažádat zaměstnavatel (v tomto případě akreditovaný praktický lékař). Ne každému to vyjde. Každým rokem počet žadatelů převyšuje počet přidělených dotací, proto se seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa se vyhlašuje koncem června (6. měsíce) každého roku.

Jak a kdy se přihlásit do VŘ na rezidenčního místa

Ve chvíli, kdy jsou přidělené rezidenční místa akreditovaným všeobecným praktickým lékařům a jejich seznam je zveřejněn (zde pro aktuální rok), dojde k vypsání výběrových řízení pro každé jedno rezidenční místo. Akreditované zařízení má povinnost výběrové řízení vyhlásit na webu, odkazy na většinu z nich pak najdete na stránkách SVL a SPL.


Zdroje:

Vademecum: Rezidenční místa (Mladí lékaři)

Ministerstvo zdravotnictví – REZIDENČNÍ MÍSTA

Informace k výběrovému řízení – Rezidenční místa 2020

Štítky:

Podobné články: