Vztah lékaře a zdravotní sestry je velice křehký

Na tomto vztahu se musí neustále vzájemně pracovat, jelikož lékař nemůže pracovat bez sestry a naopak. Tak jako v každém jiném vztahu i tady je na prvním místě důvěra a komunikace. Důvěru lékaře si jako sestra/bratr nezískáte hned, ale postupem času, kdy lékař zjistí, že Vám jako sestře/bratrovi může věřit a ví, že veškeré jeho pokyny zvládáte s přesností, tak jak naordinoval. V tomto vzájemném vztahu je klíčová komunikace, jak jsem již zmínila. Je zde potřeba, aby sestra uměla lékaři naslouchat a zároveň se věnovala nemocným.

Zpočátku se Vám možná bude zdát těžké to skloubit dohromady, jelikož když jste v prvním zaměstnání, tak máte tendenci se na vše, soustředit, a to především na praktické dovednosti, abyste je provedl/a dobře a někde v pozadí je právě ta komunikace s lékařem, kdy Vy pracujete u nemocného a lékař na Vás mluví. Postupem času zjistíte, že jste klidnější a je ve Vás méně stresu, jelikož už jste se seznámili s chodem oddělení, ambulance nebo ordinace, víte, kde se nachází zdravotnické pomůcky, jak to funguje organizačně atd. tak v tuto chvíli začnete pracovat automaticky. Je to ta chvíle, kdy sestra/bratr komunikuje s pacientem a v pozadí ji/mu dává pokyny lékař, jaké ordinace má u nemocného provést, a to je právě to kouzelné slovo naslouchání, ta vzájemná souhra mezi lékařem a sestrou.

Myslím si, že hodně také záleží na osobnostních vlastnostech jak lékaře, tak sestry. Někdy se samozřejmě stane, že nám ten člověk určitým způsobem nesedne, ale pak když ho poznáme blíže a trávíme s ním v práci více času, tak na něj můžeme změnit názor. Tohle je ve zdravotnictví taková klasická rovnice. Mnohdy se nám může zdát, že někteří lékaři si žijí ve své bublině, mohou mít i poněkud neobvyklé zájmy a pro nás se tento člověk stává automaticky mimozemšťanem, ale pravdou je, že i my se lékařům můžeme zdát jako z jiného vesmíru.

Vztah lékaře a sestry je dle mého názoru výjimečný, protože v tomto vztahu panuje určitá pokora a respekt jednomu k druhému. Je důležité projevit zájem o toho druhého a nekomunikovat s ním jen na profesionální úrovni ale také chtít toho druhého poznat, vědět jaké má zájmy a koníčky, jakou má povahu, protože jedině tak můžete mezi sebou nastolit určitou důvěru a stanovit si jakási pomyslná pravidla mezi Vámi.


Autorem je spolupracující všeobecná sestra portálu Bc. Simona Houšková.

Štítky:

Podobné články: