Syndrom vyhoření nebo-li burn-out syndrom (vyhoření, vyhasnutí) je pojem, který zavedl v roce 1974 americký psychoanalytik H.J. Freudenberger.

Burn-out syndrom byl v minulosti spojován s narkomany, kteří byli již v chronickém stádiu, v pozdější době se začal objevovat u pracujících lidí, jenž se projevovali zoufalstvím a bezmocí.  Syndrom vyhoření se projevuje jako chronický stres, který člověka vede k fyzickému a emocionálnímu vyčerpání, mohou se objevit i pocity méněcennosti či nedostatek úspěchů. Pokud se člověk blíží k syndromu vyhoření, tak již není schopen fungovat ve své profesní roli a často ani v té osobní.

Syndrom vyhoření jedince nepostihne ze dne na den. Jeho průběh má pomalejší nástup, a tak může být pro člověka těžké jej rozpoznat. Přes to nám, ale naše tělo a duše dávají včasné signály, že něco s námi není v pořádku a je třeba určité změny.

Nejohroženější profese dle lékařských statistik

zdravotníci, lékaři
sociální pracovníci, učitelé
hasiči, policisté
horníci
sekretářky, administrativa, novináři
pošťáci, úředníci
prodavači, číšníci
manažeři, pracovníci letového provozu, podnikatelé
daňoví poradci
 umělci 

Příznaky syndromu vyhoření u zdravotnických profesí

Světová zdravotnická organizace zařadila syndrom vyhoření do mezinárodní klasifikace nemocí. Syndrom vyhoření se nejčastěji objevuje u zdravotnických profesí, a i proto se řadí na první místo mezi nejohroženější skupiny dle lékařských statistik. Rizikovou skupinou mohou být právě lékaři, zdravotní sestry či ošetřovatelky. U sester se může projevit cynické vystupování a chování k pacientům, dále vyčerpání, neschopnost plnit dosavadní zdravotnické činnosti a nezájem o nemocné s následně sníženou kvalitou péče. Mezi fyzické projevy se řadí nespavost, bolesti hlavy, dušnost nebo potíže zažívacího traktu.

K syndromu vyhoření mohou zdravotníci dospět i tak, když se intenzivněji setkávají se smrtí, dále také pohledy na bolest a nemoci pacientů jim nepřidá. Často v práci vydávají více než 100% výkony, které vyžadují mnoho energie. Obvykle vyčerpává i intenzivní komunikace s nemocnými, která se neustále opakuje dokola. Pokud se zdravotníci snaží o záchranu života, kdy bohužel dojde k neúspěchu může to také napomoci k syndromu vyhoření. Proto není divu, že právě tento syndrom často postihuje zdravotní sestry, které pečují o onkologicky nemocné pacienty, pečovatelky v domovech pro seniory ale také zdravotnické záchranáře, kteří se potýkají často s traumatickými událostmi jako jsou např. autonehody či vážné úrazy.

Prevence burn-out syndromu

  • najít si koníček, který Vás bude bavit a naplňovat
  • zlepšovat komunikační schopnosti na pracovišti
  • emoční ventilace
  • udržování přátelských vztahů na pracovišti
  • dostatek spánku a pohybu
  • vytvoření vhodných prac.podmínek ze strany nadřízeného
  • odpočinek

Myslím si, že v dnešní době je kladen velký důraz na výkony zdravotnických profesí, jelikož se jedná o práci s nemocnými lidmi a není zde prostor na chyby. Zdravotníci jsou často nuceni kombinovat profesní a osobní život, mnohdy jim tak nezbývá dostatek času na přátele a rodinu. V komunikaci s nemocným si musí zdravotník zachovat nestrannou tvář, koneckonců jde o profesi, která by se měla vykonávat bez vnějších emocí na profesionální úrovni. Nemocný nás může určitým způsobem popudit nebo nám říct nějaká nevhodná slova se kterými nemusíme vždy souhlasit, ale zdravotník je ten, který musí v sobě pravé emoce potlačit a zvolit nejvhodnější způsob komunikace v souvislosti s typem pacienta. Zdravotnické profese zároveň vyžadují zdravou psychiku a dávku fyzické kondice, což v kombinaci s osobnostními charakteristikami nemocných a jejich fyzickými proporcemi někdy není lehké, a tak se často zdravotničtí pracovníci ocitají ve svízelných situacích. Právě proto jsem toho názoru, že prevence burn-out syndromu je velmi důležitá pro zdravotnického pracovníka, protože pokud bude zasažen syndromem vyhoření, tak budou trpět i jeho nejbližší.


Autorem je spolupracující všeobecná sestra portálu Bc. Simona Houšková.

Zdroje:

https://www.prosestru.cz/novinky/syndrom-vyhoreni-v-praci-sestry-123649

https://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/prevence-syndromu-vyhoreni-u-zdravotniku-pri-osetrovani-terminalne-nemocnych-455000

https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/syndrom-vyhoreni-burnout-prace-zdravi-prevence-cimicky.A190822_210600_zdravi_abr

Štítky:

Podobné články: