Velmi diskutabilním tématem je nedostatek všeobecných sester, na což odkazuje i článek čt24, kdy Vysoká škola ekonomická v Pardubicích provedla analýzu výsledků. VŠE poukazuje na to, že pokud v následujících letech nedojde k navýšení počtu zájemců o obor všeobecná sestra dojde k jejich významnému nedostatku. Dle statistických poznatků v roce 2021 koncem března byl zaznamenán nejvyšší úpadek sester, a to především v nemocniční sféře, kde jich odhadem schází více než 2 000. Ministerstvo zdravotnictví plánuje do budoucna navýšit kapacity studentů zdravotnických škol, ale doposud není zaznamenána jejich konkrétní strategie. Z aktuálních výsledků je zcela jasné, že sestrám je přibližně kolem pětačtyřiceti let věku, bohužel se blíží důchodové hranici a hrozí nám tím další propad. Někteří se domnívají, že by nám mohla pomoci vlna covidové pandemie, která by měla zapříčinit větší zájem studentů o zdravotnické obory. Dle současných statistik pracuje v České republice okolo 100 tisíc sester.

Odchod do zahraničí

V internetové diskusi v otázkách Václava Moravce debatoval dřívější ministr zdravotnictví Miroslav Ludvík, který uvedl tři hlavní důvody nedostatku zdravotních sester. První důvod je takový, že sestry dávají přednost práci v zahraničí. S tímto důvodem musím naprosto souhlasit. Kdybychom se podívali trochu do zahraničí, tak zjistíme, že zdravotní sestry v jiných zemích na tom jsou výrazně lépe než v České republice. Mezi nejznámější země, kam sestry velice často odcházejí je Německo. Už jen to, že Německo je kousek od nás a pro ti co vlastní řidičský průkaz, není problém se tam dostat. Pro ty, co řidičský průkaz nevlastní, nabízejí německé nemocnice i pobyty pro české zdravotníky.

Ohodnocení práce neodpovídá vysokým nárokům

Dalším důvodem, který uvedl bývalý ministr zdravotnictví je nízké platové ohodnocení. Dle dostupných informací je v Německu mzda určená zvlášť pro každý obor. Průměrná mzda zdravotní sestry činí 2800 eur což v přepočtu na českou korunu je okolo 75 000. V Anglii se průměrná mzda může pohybovat i okolo 100 tisíc měsíčně. Francie a Itálie hlásají kolem 70-80 tisíci hrubého. Z těchto informací jasně plyne, že plat zdravotní sestry v České republice je velmi směšný a smutný. Myslím si, že být sestrou je velmi náročné povolání jak po fyzické stránce, tak i té psychické. Na sestry ve zdravotnictví jsou často kladeny vysoké nároky, potýkají se často s 12- hodinovými směnami, které mnohdy vyžadují spoustu energie. Někdy se ocitnou na hraně se zákonem a otázkou zůstává, zda se jich někdo zastane?

Posledním důvodem, proč je takový nedostatek sester, je že sestry dávají často přednost práci v jednosměnném provozu. Myslím si, že se to týká především matek, které mají doma malé děti a je potřeba se jim určitým způsobem věnovat.

Můj názor je takový, že ministerstvo zdravotnictví by se mělo zamyslet nad tím, co vůbec práce zdravotní sestry obnáší a navrhnout nějaká řešení, která by zlepšila podmínky všem zdravotnickým pracovníkům.


Autorem je spolupracující všeobecná sestra portálu Bc. Simona Houšková.

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/217411030500611/

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2148636-ludvik-za-nedostatkem-sester-je-i-konjunktura-nechce-se-jim-do-smen

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3361694-cesku-hrozi-jeste-vetsi-nedostatek-zdravotnich-sester-pomoci-mohlo-prijeti-vicehttps://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3361694-cesku-hrozi-jeste-vetsi-nedostatek-zdravotnich-sester-pomoci-mohlo-prijeti-vice

Doporučení:

https://www.florence.cz/ Florence odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky v němž najdete spoustu užitečných a zajímavých článků, především aktuální informace týkající se zdravotnictví

Štítky:

Podobné články: