Praxe je nedílnou součástí každého studenta na vysoké zdravotnické škole. Žádnému studentovi se praktická výuka nevyhne a je důležitým dílkem jednoho z požadavků k úspěšnému dokončení vysoké školy. Pokud bych měla sama za sebe říct pozitiva na praxi v nemocniční sféře, tak jsou to jednoznačně zkušenosti. Tyto zkušenosti student získává v průběhu praxe na různých odděleních nemocnice ať už jsou to standardní oddělení či ambulantní sekce. Zkušenosti studentům předávají především zkušené sestry s letitou praxí a také lékaři, kteří jsou mnohdy do svého oboru velmi zapáleni a když máte štěstí, tak Vám mnoho věcí vysvětlují a ukazují a získáváte tím i jiný úhel pohledu než doposud. V průběhu praxe postupem času student získá především praktické zkušenosti a vědomosti.

Na vysokých školách zdravotnických odpovídají za studenty sestry, které jsou aktuálně ve službě. Sestry většinou chodí se studenty k různým výkonům a ukazují jim správný odborný postup, pokud jsou si studenti jisti, tak odborné výkony plní samostatně. Dalším pozitivem je rozvoj studenta po profesní stránce, jedná se především o praktické dovednosti a komunikaci s pacienty. Během praxe se student setkává s různými osobnostními charakteristikami nemocných, kde uplatňuje teoretické vědomosti z odborných seminářů do praxe, tedy jak správně komunikovat např. s agresivním pacientem či úzkostlivým.

Významným plusem je navazování nových přátelství, a to i studentů z jiných oborů se kterými se na praxi náhodně budete potkávat.

Myslím si, že na praxi v nemocnici velmi záleží na každém jednotlivém studentovi. Pokud bude mít kdokoliv z Vás chuť a energii se určitým způsobem rozvíjet a sám se aktivně zajímat o zdravotnickou tématiku, tak ta praxe získá úplně jiný rozměr, člověk z toho vytěží úplné maximum a o to více má pak lehčí start do budoucího zaměstnání.

Praxe mají ale i negativní stránky

Tak jako každá strana mince, i praxe má své negativní stránky. Jako největší negativum je dle mého názoru to, že studenti na vysokých školách absolvují praxe zadarmo. Myslím si, že spousta studentů ztrácí určitou motivaci, jelikož většinou praxe probíhají až do konce letních měsíců, což většinou bývá období studentských brigád, o které bohužel valná většina přijde, jelikož musí splnit určitý počet hodin praxe. Toto téma je na vysokých školách velmi diskutované bohužel se stále nenašlo nějaké adekvátní řešení pro obě strany. Z tohoto negativa plyne i nedostatek času. Je třeba si lépe organizovat dny, a to obzvláště v období, kdy budete chodit na praxi a po praxi se učit na státní závěrečné zkoušky. Vydržte. Dalším a velmi častým negativem je z mé zkušenosti také to, že ne vždy se setkáte na praxi s personálem, který je k Vám ochotný a milý. Samozřejmě každý z nás má občas špatnou náladu, ale na praxích je třeba počítat s tím, že ne vždy se k Vám personál bude chovat, tak jak bychom si představovali. Někteří zdravotničtí pracovníci jsou velmi náladoví, podráždění, někdy nemají chuť nebo čas Vám něco vysvětlovat, možná Vám i dokonce dají najevo, že jste pro ně akorát přítěží (občas na Vás i zapomenou), i to se stává-zde dávám pouze jednu smysluplnou radu a to-nic si neberte osobně.

Každá hodina strávená na praxi Vám určitým způsobem něco dá do budoucnosti. I když si to možná neuvědomujete, tak Vás nevědomky formuluje i to, jak se chová personál k pacientům, jak se sestry chovají k ostatním svým kolegyním, i vzájemné postavení mezi lékařem a sestrou. Je jenom na Vás, co si z toho vezmete, co uznáte, že správné je a není. Vysoká škola Vám může ukázat správné dveře, ale je jenom na Vás abyste vy sami ty dveře otevřeli a dali tak průchod novým možnostem, a hlavně sami sobě.


Autorem je spolupracující všeobecná sestra portálu Bc. Simona Houšková.

Štítky:

Podobné články: