Po promoci na lékařské fakultě, první část vzdělávacího programu každého oboru specializačního vzdělávání zahrnuje nejprve základní kmen, v tomto případě Psychiatrický kmen. Základních kmenů je celkem 19.

Vzdělávání v tomto kmeni trvá 30 měsíců a až poté následuje samotný specializační výcvik. Lékaři před zkouškou z kmene budou pracovat pod dozorem atestovaného lékaře. Z každého jednotlivých z základních kmenů se dá pokračovat pouze na konkrétní specializace (viz Přehled kmenů a specializací)

ZÁKLADNÍ KMEN PSYCHIATRICKÝ

Každý lékař musí pro splnění základního kmene absolvovat jak A) povinnou praxi v oboru kmene, B) vzdělávací aktivity a C) mít potvrzení o provedených výkonech.

Povinné praxe v oboru

se u každého kmene liší. Jiné jsou požadavky na oddělení, tak i na dobu, kterou lékař musí na konkrétních odděleních strávit. Stáže je možné absolvovat v libovolném pořadí kdykoliv v rámci doby základního kmene. Pro tento kmen jsou to tyto:

ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE2 měsíce
CHIRURGIE2 měsíce
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ2 měsíce
PSYCHIATRIE *20 měsíců
DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE2 měsíce
NEUROLOGIE **2 měsíce
* pokud je lékař zařazen do oboru dětská a dorostová psychiatrie, může 6 měsíců
z těchto 20ti absolvovat na akreditovaném pracovišti tohoto oboru.
** pokud je lékař zařazen do oboru dětská a dorostová psychiatrie, může tyto 2 měsíce
absolvovat na akreditovaném pracovišti dětské neurologie.

Aby byla stáž uznána do vzdělávání, musí mít oddělení minimálně Akreditace 1. stupně. Kompletní seznam zde http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-akreditovanych-pracovist_1742_1738_3.html

Vzdělávací aktivity („kurzy“),

které lékař musí v průběhu vzdělávání absolvovat jsou:

Lékařská první pomoc
Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace
Elektrokonvulzivní terapie
Psychofarmakologie
Základy psychiatrie

Všechny kurzy může lékař absolvovat prezenčně, první dvě i e-learningem kdykoliv v průběhu trvání základního kmene.

Provedené výkony

se potvrzují do tzv. logbooku. Potvrzuje je školitel a garant.

VýkonyPočet
Psychiatrie
Organické a symptomatické duševní poruchy – diagnostika a léčba10
Poruchy vyvolané účinky psychotropní látky – diagnostika a léčba10
Schizofrenie a psychotické poruchy – diagnostika a léčba15
Poruchy nálady – diagnostika a léčba15
Neurotické poruchy včetně somatoformních a vyvolaných stresem – diagnostika a léčba15
Poruchy osobnosti – diagnostika a léčba5
Elektrokonvulzivní terapie5 pacientů
Rozbor výsledků psychologického vyšetření s psychologem1
Supervidované konziliární vyšetření5
Dětská a dorostová psychiatrie
Pervazivní vývojové poruchy – diagnostika a léčba3
Hyperkinetické poruchy v dětství – diagnostika a léčba3
Poruchy chování v dětství – diagnostika a léčba3
Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství – diagnostika a léčba1
Neurologie
Neurologické vyšetření10
Diagnostika a diferenciální diagnostika cévní mozkové příhody2
Epilepsie a epileptické syndromy – klinické projevy a diagnostika2
Neurodegenerativní onemocnění – klinické projevy, diagnostika a léčba2
Vertebrogenní algický syndrom – diagnostika2
Bolesti hlavy – diagnostika a indikace léčby2
Klinická interpretace EEG2
Klinická interpretace zobrazovacích metod mozku2
Indikace a interpretace vyšetření mozkomíšního moku2

NÁVAZNOST NA SPECIALIZACE

ZAKONČENÍ KMENE

Kmen je od roku 2018 dle novely zákona vždy zakončen zkouškou. Teoretické znalosti viz seznam otázek na https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/lekari/vzdelavaci-programy/zakladni-obor-2020-zakladni-kmen

Štítky:

Podobné články: