Zkouška po ukončení vzdělání v základním kmeni čili “zkouška po kmeni” vrtá hlavou spousty z čtenářů. Jaký má taková zkouška po kmeni formát, kdo mě bude zkoušet, kde a jak se mohu na zkoušku přihlásit, jaké jsou náležitosti pro přihlášení ke zkoušce po ukončení vzdělání v základním kmeni? Kde najdu zkušební okruhy, z čeho se učit? Všechny tyto otázky, doufáme, zodpovíme v článku Ukončení základního kmene.

Nejdřív ale obecně – vzdělávání v základním kmeni trvá 30 měsíců a až poté je tzv. specializační výcvik. Lékaři před zkouškou z kmene budou pracovat pod dozorem atestovaného lékaře. Po absolvování kmene jsou již pod dohledem. Jaký je rozdíl mezi dozorem a dohledem? To je již téma na další článek – Odborný dozor vs. dohled nad lékařem.


Pokračujte na: Přehled všech lékařských kmenů a specializací, s kompletními informacemi.


Jak vypadá zkouška po ukončení vzdělání v základním kmeni?

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni je prakticky zaměřená a skládá se vždy ze 3 zkušebních okruhů daných příslušnou specializační oborovou radou, není povoleno tažení nové doplňující (náhradní) otázky.

Bez ohledu na formulaci zkušebních okruhů je vyžadováno praktické zaměření kmenové zkoušky, s cílem prověřit především:

  • základní orientaci školence v dané problematice
  • osvojení diagnostických postupů
  • znalost diferenciální diagnostiky
  • znalost základních léčebných postupů daného onemocnění

V rámci zkoušení může být použit k průkazu konkrétních znalostí kazuistiku, modelový případ. Cílem zkoušky po ukončení kmene není hloubkové prověření komplexních znalostí uchazeče, jako je tomu u atestační zkoušky, ale snaha ověřit, jak by školenec přistupoval k praktickému řešení problému.

Samotná praktická zkouška ale není součástí zkoušky po ukončení vzdělání v základním kmeni, ani písemný test není součástí zkoušky po ukončení vzdělání v základním kmeni.

Informace o formátu zkoušky po kmeni poskytl předseda Koordinační rady specializačního vzdělávání lékařů prof. MUDr. Vojtěch Havlas, PhD. v dopise zkoušejícím zveřejněném na webu LF UP v Olomouci (viz zdroje).

Ukončení zkoušky

Zkouška končí “prospěl“, “neprospěl“.

Zkouška po základním kmeni se může opakovat nejvýše 3x, nejdříve však 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané předchozí zkoušky. Po úspěšném absolvování bude každému vystaven certifikát o absolvování základního kmene. Úspěšné složení kmenové zkoušky je předpokladem k připuštění k atestační zkoušce.

Doporučené standardy

Přihlášku ke zkoušce po ukončení základního kmene je nutné podat nejpozději 60 dnů před vypsaným termínem konání zkoušky.

Lékař se musí hlásit ke zkoušce v instituci, kde je i přihlášen ke specializačnímu vzdělávání. Splnění všech náležitostí k připuštění ke zkoušce (tzn. kompletní absolvování základního kmene i časově i “kurzově”) je vyžadováno 60 dní před termínem zkoušky.

Stran organizace zkoušky a zkoušejících:
Pokud je na seznamu uchazečů na daný termín školenec z mateřského pracoviště garanta příslušené fakulty, na které se koná kmenová zkouška, je doporučeno, v rámci objektivity, aby byl poměr examinátorů většinově ve prospěch pozvaných extramurálních členů.

Jak se přihlásit na zkoušku po ukončení vzdělání v základním kmeni?

Přihláška ke kmenové zkoušce probíhá přes portál EZP ministerstva zdravotnictví – pod odkazem níže. Obsahuje poměrně dost informací, jak už o kandidátovi, tak také o konkrétních termínech absolvování kurzů, stáží a dalších doplňujících informací o vzdělávání.

PORTÁL EZP A PŘIHLÁŠENÍ KE ZKOUŠCE PO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLEČNÉM KMENI

Termíny zkoušek

Termíny zkoušek po základním kmeni jsou dostatečně dopředu zveřejněny zde (odkaz). Návrhy termínu jsou v gesci lékařských fakult, nikoliv oborových rad jednotlivých oborů. Každá lékařská fakulta stanoví jeden jarní a jeden letní termín zkoušky.

Termíny zkoušek na následující rok by měly být zveřejněny na webu MZCR (odkaz) zveřejněny nejpozději 31.12. roku předchozího.


Zdroje

Štítky:

Podobné články: