Jistě jste už mnohokrát slyšeli, že se znalostmi ze školy si nevystačíte po celý život, že se budete muset vzdělávat a rozvíjet i při zaměstnání. Bohužel/bohudík ve fyzioterapii to platí dle mého názoru ještě o něco víc než kdekoliv jinde.

Během studia fyzioterapie, kterou je možné již od roku 2006 studovat pouze na vysokých školách, získáte mnoho informací o anatomii a fyziologii pohybového aparátu, dále o neurofyziologickém řízení organismu, budete se vzdělávat v oblasti fyziatrie, elektroterapie, kinezioterapie a terapeutických konceptů. Celoživotní vzdělávání fyzioterapeutů představuje často skloňované slovo „kurzy“, které se mezi fyzioterapeuty jednoduše dělí na malé a velké.

Velké kurzy

Velké kurzy jsou typické svou finanční i časovou náročností, takových kurzů za svůj profesní život neabsolvuje fyzioterapeut mnoho. Mezi ty nejznámější můžeme zařadit Vojtovu reflexní lokomoci, Bobath koncept pro děti nebo dospělé, PNF (= proprioceptivní neuromuskulární facilitaci). Účast v takových kurzech je podmíněna několika roky práce v oboru.

Malé kurzy

Malé kurzy můžete absolvovat již při studiu, ale není to nutností, můžete se jim věnovat i po ukončení studia. Většinou se jedná o víkendové nebo několikadenní kurzy, kdy se účastník kurzu stručně seznámí s konkrétní problematikou. Prvním kurzem, po kterém snad každý fyzioterapeut touží, je kurz kinesiotapingu, běžně označované jako tejpování. Dále mezi studenty rezonují názvy SM systém, palpační anatomie, kurzy mobilizačních technik.

Zda si některý z kurzů uděláte již při studiu nebo se v průběhu studia žádného nezúčastníte, je jen čistě na vás, i názory vyučujících a fyzioterapeutů jsou v této oblasti různé. Někteří tvrdí, že je lepší kurzy absolvovat až po studiu, až získáte nějaké zkušenosti v praxi, jiní doporučují se začít vzdělávat nad rámec výuky co nejdříve.


http://www.temtex-tape.cz/kurzy-kinesiotapingu/166-136

https://fyziokurzy.cz/

https://www.rehaeduca.cz/

Štítky:

Podobné články: