Nerozhodnost může být pro absolventy fyzioterapie velkou komplikací, protože jako fyzioterapeut máte možnost pracovat na mnoha různých místech. Mezi takové základní dělení patří práce u dětí a dorostu nebo u dospělých. Někteří již při studiu tuší, že pracovat s těžce nemocnými dětmi je pro ně psychicky velmi náročné, že vytvořit terapii formou hry s cílem pracovat na pohybovém aparátu dítěte není jejich silná stránka. V průběhu studia se mnohem častěji setkáte s dospělými pacienty, proto je pochopitelné, že většina absolventů hned po škole volí možnost práce s dospělými.

Další dvě zásadní dělení, která se člověku při uplatnění fyzioterapeutů jistě vybaví, je práce u ambulantních nebo hospitalizovaných pacientů, případně posthospitalizační péče, kterou u nás zajišťují především lázně a rehabilitační ústavy. Myslím, že nespornou výhodou fyzioterapeutů pracujících s hospitalizovanými lidmi je možnost přijít za pacientem kdykoliv, třeba o hodinu později, když pacientovi není zrovna dobře. Důležitou roli hrají fyzioterapeuti i v léčebnách dlouhodobě nemocných a v domovech pro seniory.

Ambulance navštěvují často chroničtí pacienti, kteří nemají vždy silnou motivaci se aktivně věnovat pohybové terapii, změnit své špatné návyky, od fyzioterapeuta očekávají „něco jako masáž“ a na cvičení na doma se již nezaměřují v takové míře. Ale i v ambulanci se můžete setkat s aktivními pacienty, kteří chtějí zastavit rozvíjející se potíže dřív, než bude nutný invazivní zásah.

Další zajímavou možností je práce fyzioterapeuta v oblasti sportu, která bývá pro mladé fyzioterapeuty velkou motivací. Můžete pracovat v týmech jednotlivých sportovců, ve sportovních klubech nebo třeba ve fitness centru. Zde je ale nutné se připravit na to, že některým sportovcům může v určitých situacích být přednější sportovní výkon než vlastní zdraví.

Podle mého názoru je zásadní rozhodnout se dle svých požadavků na práci, jestli jste ochotní za ní dojíždět nebo se dokonce přestěhovat, jak je rozhodující výše finančního ohodnocení, co vám bylo v průběhu studia blízké. Ať už se rozhodnete jakkoliv, dobře odvedená práce erudovaného fyzioterapeuta je všude vítána.


https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/zakladni-informace-o-fyzioterapii

https://www.vysokeskoly.cz/clanek/porovnani-oboru-fyzioterapie

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/KS-Fyzioterapeut.pdf

Štítky:

Podobné články: