Fyzioterapeuti zpravidla pracují osm hodin denně, žádné dvanáctihodinové směny se jich netýkají, noční směny také běžný fyzioterapeut nezná, posuďte sami, kdo z pacientů by byl ochoten rehabilitovat v noci. To je dle mého názoru velká výhoda ve srovnání například s porodními asistentkami nebo všeobecnými sestrami v nemocnicích.

Když jste zaměstnancem lázní nebo nemocnic, týká se vás čas od času sobotní nebo víkendová služba, záleží na konkrétním pracovišti. Nečekají vás příslužby jako lékaře, že byste museli být k dispozici na telefonu a rychle přijet do nemocnice řešit akutní aktuálně vzniklou situaci.

Práce fyzioterapeuta je často označována jako „čistá“, protože s pacientem řešíme v zásadě jen pohybový aparát. Samozřejmě pacientovi dopomůžeme obléct si ponožky, když je po totální endoprotéze kyčelního kloubu nebo mu podáme vodu, když má po terapii žízeň, ale fyzioterapeut nebude dlouhodobě poskytovat ošetřovatelskou péči.

hospitalizovanými pacienty tráví právě fyzioterapeuti nejvíce času, pokud mají indikovanou pohybovou terapii pracujeme s nimi alespoň 20 minut denně, na odděleních lůžkové rehabilitace i více času několikrát denně. Z toho je jasné, že fyzioterapeuti mají k pacientům velmi blízko, mohou si s pacienty v rámci terapie i popovídat. Navíc je nutné vnímat i možné komplikace a potíže pacienta, a především o nich informovat ošetřujícího lékaře. V ambulancích se nejčastěji setkáme s tím, že fyzioterapeut má pacienta objednaného přesně na 30 minut, v případě vážnějšího problému na dvakrát 30 minut.

Organizace

Jako většina nelékařských zdravotnických povolání v České republice má i fyzioterapie svou profesní organizaci, Unii fyzioterapeutů (UNIFY), která se již od roku 1991 snaží chránit profesní zájmy fyzioterapeutů, rozvíjet tento obor a garantovat odbornou úroveň vzdělání. Členství UNIFY je dobrovolné a je snaha, aby se zákonem zřídila organizace, ve které bude členství povinné a nutné pro výkon práce v oboru.

Mladší organizací je Asociace studentů fyzioterapie (ASF), se kterou se můžete setkat především při studiu. ASF se snaží propojit studenty fyzioterapie napříč celou Českou republikou, pořádá setkání fyziocafé, dvakrát do roka fyziomeetingy a fyziokempy a nově vydává i PodcASF, což je podcast, kdy si členové ASF pozvou odborníka a vedou s ním rozhovor.

Pokud se rozhodnete fyzioterapii věnovat, jistě vás již v průběhu studia chytne za srdíčko a odmítne pustit. Většina fyzioterapeutů považuje svůj obor za krásný a neznamená pro ně jen práci, ale i zálibu na celý život.


https://nsp.cz/jednotka-prace/fyzioterapeut-a82b

http://www.unify-cr.cz/

https://echo24.cz/a/Sicnk/prulomove-rozhodnuti-fyzioterapie-je-tezka-prace

Štítky:

Podobné články: