POŘADATEL SOUTĚŽE: Portál Přehlednější zdravotnictví

  • ORGANIZÁTOR:
  • Medfair s.r.o., IČ 08 409 200; Se sídlem: Kyselovská 293/102, Slavonín, 783 01 Olomouc
  • INFINITE MedStyle s.r.o., IČ: 07770634; Se sídlem: Svatojánská 678, 500 11, Hradec Králové

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo vyplní soutěžní formulář na stránce dle soutěžního mechanismu.

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let.


7. VÝHRY, URČENÍ VÝHERCŮ:

– Celkový počet výherců je 5 z celkového počtu účastníků soutěže.

– Výhrou jsou produkty z e-shopu Infinite Medstyle

MDF Epoch Titanium Fonendoskop

https://www.infinitemedstyle.cz/fonendoskopy/mdf-epoch-titanium-ruzne-barvy/

Šicí tréninková sada Premium

https://www.infinitemedstyle.cz/sady/sici-treninkova-sada-premium/

Halena MC dámská

https://www.infinitemedstyle.cz/obleceni/lekarska-halena-meclo-damska/

Tričko s ruční výšivkou srdce Glance dámské https://www.infinitemedstyle.cz/tricka–kosile/tricko-s-rucni-vysivkou-srdce-pure-damske/

Lékařská halena SU dámská lososová https://www.infinitemedstyle.cz/lekarske-haleny/lekarska-halena-su-damska-lososova/

V případě, že se řádný výherce o výhru nepřihlásí, získává výhru náhradník v pořadí, jak je dále uvedeno.

8. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER:

Výherce oznámí organizátor do 20.6.2021, a to formou kontaktování prostřednictvím emailu, aby poskytli své jméno a adresu pro účely doručení výhry. V případě, že výherce neodpoví na e-mail do 14 dnů od zaslání zprávy, jeho výhra propadá organizátorovi soutěže, který s ní může naložit dle svého uvážení.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Zpracování osobních údajů je předmětem informace pro účastníka a souhlasu účastníka v samostatném dokumentu ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), případně ve smyslu národní legislativy regulující ochranu osobních údajů a zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky.

10. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

  • Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na stránce https://soutez.prehlednejsizdravotnictvi.cz/
  • Organizátor si vyhrazuje právo kontroly dodržování podmínek pomocí technických i jiných prostředků a v případě jejich porušení, anebo důvodného podezření na jejich porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit takového účastníka ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné a organizátor není povinen jeho důvody prokazovat.
  • Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel ani organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
  • Výhry nejsou právně vymahatelné.
  • Organizátor soutěže neodpovídá za doručování zpráv.
  • Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci zúčastněných společností, spolupracující subjekty ani jejich rodinní příslušníci.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na stránce, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.

Štítky:

Podobné články: