Patologicko-anatomické oddělení si zpravidla nese nálepku „pitevna“, což je ale velmi zavádějící, jelikož mnohem větší podíl práce tkví v hodnocení tkání živých lidí.  Pro diagnostiku onemocnění, zejména nádorových, musí být pacientovi odebrána část tkáně (biopsie), která putuje do laboratoří oddělení patologie k histopatologickému vyšetření. Pro zhotovení mikroskopického preparátu určenému k lékařské diagnostice prochází nejdříve laboratorním procesem. Teprve poté tkáň hodnotí patolog a stanovuje diagnózu. V příkrajovně vybere lékař část preparátu, která je pro pacienta klíčová a vytvoří takzvaný tkáňový blok. Ten je vložen do tkáňového procesoru, kde prochází v rozmezí 12 – 18 hodin jednotlivými roztoky alkoholu či rozpouštědel s cílem vzorek zcela odvodnit, zalít do parafínu a připravit jej k dalšímu zpracování – vytvořit mikroskopický preparát k diagnostickému hodnocení. „Investice do tohoto přístroje je jednoznačně pro náš provoz velmi důležitá. Získali jsme nejlepší dostupný tkáňový procesor na současném trhu, který nahradil ten starý. Očekáváme minimální poruchovost a minimálně 10 let bezproblémového provozu,“ uvedl primář patologicko-anatomického oddělení Nemocnice Karlovy Vary MUDr. Martin Baník. 

Patologie jako moderní a velmi rychle se rozvíjející obor

Kombinací základních histochemických postupů spojených s imunohistochemickými vyšetřeními doplněnými molekulárně-genetickými vyšetřeními se patolog zásadní měrou podílí na diagnostice a následné správné léčbě pacienta. Bez diagnostiky, prováděné na patologicko-anatomickém oddělení není ve většině případů vůbec možné nastavit cílenou terapii pacientů s nádorem, ale nejenom jim. 

Oddělení provádí histopatologickou diagnostiku cca 7000 pacientů ročně.  Disponuje škálou laboratoří, mezi nimiž je velmi důležitá imunohistochemická laboratoř vybavená vysoce nadstandardní technikou, např. automatem BenchMark ULTRA v současnosti s využitím  více než osmdesáti protilátek nebo mikroskopy Olympus se softwarovým a kamerovým systémem umožňujícím pořádání interních i  externích klinickopatologických seminářů.

Oddělení úzce spolupracuje v rámci provádění molekulárně biologického vyšetření a upřesnění predikce některých nádorů, zejména hematologických, urologických  a dermatologických malignit s největší bioptickou laboratoří v Evropě.

Cílem je vybudování molekulárně biologické laboratoře s prováděním základních vyšetření v návaznosti na předpokládaný vznik onkologického centra v KKN.

Chceš se stát naším kolegou?

Rád pracuješ samostatně, a přitom v úzkém kontaktu s lékaři všech oborů? 

Zajímají tě moderní postupy a vítáš technické novinky včetně práce s umělou inteligencí?  

Pokud k tomu navíc nepotřebuješ denní fyzický kontakt s pacienty, a přitom chceš posunout jejich léčebný management správnou cestou, je tu ideální řešení:

Staň se naším kolegou na oddělení Patologicko-anatomickém

Naše oddělení disponuje momentálně nejlepším přístrojovým vybavením a technikou, která je na celosvětovém trhu. Cíleně nakupujeme techniku firem jako jsou Sakura, Ventana a Olympus, jejichž výrobky jsou zárukou nejvyšší kvality. Postupně se orientujeme na zapojení umělé inteligence do našeho provozu a cílem je jednoznačně vybudování nové genetické laboratoře tak, aby v kontextu s vybudováním onkologického centra, byla jeho pacientům poskytována špičková péče srovnatelná s fakultními pracovišti v ČR.

Přidáš-li se k nám, můžeš očekávat:

  • vzdělávání a získávání zkušeností na plně akreditovaném pracovišti, které je vybaveno nejmodernějšími technickými přístroji;
  • plně akreditované pracoviště jak pro základní kmen patologický, tak pro vlastní specializační vzdělávání – obor Patologie, oddělení je držitelem auditorského osvědčení NASKL II a je zapojeno do programu SEKK, kterým prochází se 100%ní úspěšností;
  • flexibilní pracovní dobu;
  • odborné zaškolení primářem oddělení, který tě povede k samostatné činnosti;
  • možnost účastnit se odborných stáží, konferencí, a specializačních kurzů jak na českých, tak zahraničních pracovištích;
  • okamžitý podíl na diagnostice všech případů našeho oddělení, tedy jak bioptických tak cytologických a sekčních;
  • vysoce nadstandardní finanční ohodnocení (jak okamžité, tak zejména výhledové);
  • širokou škálu benefitů.

Kontaktujte nás:

Nabor@kkn.cz

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Lucie Šedivá

Nábor a vzdělávání lékařů

T | +420 354 225 663

M | +420 601 104 473

E | lucie.sediva@kkn.cz

W | www.kkn.cz

Štítky:

Podobné články: