Nejdříve se získání bakalářského titulu zdá jako nedosažitelná událost, která nás bude stát nemálo úsilí, tvrdé práce a času. První rok studia uplyne jako voda. Nese se v duchu seznamování s novým prostředím, první odebranou zkumavkou krve a nepřeberným množstvím dokumentů z praxe. Sotva vstřebáte zkušenosti a poznatky po prvním roce studia, sedíte na přednášce jako studentka druhého ročníku a začínáte se na univerzitě cítit jako součást příjemného celku, který Vás naplňuje.

Další léto si jako studentka užíváte na neonatologii s novorozeňátky v náručí, na porodních sálech jako součást týmu porodníků, na gynekologii přípravou infuzní terapie a v neposlední řadě na oddělení šestinedělí dlouhými rozhovory s šestinedělkami o všech příjemných i těch méně příjemnějších stránkách mateřství.

Zatímco začínáte využívat poznatky ze studia v praxi a Vaše pomyslné klubko zkušeností se odhodlá zvětšovat, je tady třetí ročník. Uf, už? Váš poslední rok tříletého studia běží snad ještě rychleji než ty předchozí.  Vy nemůžete uvěřit tomu, že v ruce držíte další dítě, pro změnu vaše vlastní, se jménem bakalářská práce.

Ty krásné, ale i stresující roky studia jsou ty tam a nyní na Vás čeká výběr pracovní pozice a zaměstnavatele. Jaké jsou Vaše možnosti a dle kterých kritérií si vybrat?


Praxe a pak práce

Studium porodní asistence je protkáno vysokým počtem hodin praxe, které Vás provedou velkým množstvím oddělení, na kterých se jako porodní asistentka můžete uplatnit. Patří mezi ně: gynekologická ambulance (v nemocničních zařízeních, na klinikách i v centrech asistované reprodukce), porodní sály, oddělení šestinedělí, oddělení neonatologie, intenzivní a intermediární neonatologická péče a také jednotka intermediární gynekologické péče či předporodní péče.

Není tedy divu, že se na gynekologicko-porodnickém oddělení setkáváme z větší části, co se nelékařského personálu týče, pouze s porodními asistentkami. Naše kompetence jsou velice rozsáhlé a zahrnují komplexní péči o ženu i dítě. Definice povolání a kompetence porodních asistentek jsou zasazeny do zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních.

Ze získaných zkušeností budete nyní nejen čerpat, ale také si dle dosavadního názoru a vztahu k jednotlivým oddělením vybíráte své budoucí zaměstnání.

Na co se ale zaměřit?

Práce Vás musí především bavit a naplňovat. Jde o to najít balanc mezi Vašimi nároky, očekáváním a finanční odměnou. Ne všem bude také vyhovovat dvanáctihodinová pracovní doba na takzvané denní a noční směny. Pokud jste již na praxích zjistila, že tato možnost není pro Vás ta pravá, zaměřte se na časové možnosti daného pracoviště. Například v gynekologických ambulancích je pracovní doba většinou odlišná a funguje na ranní směny.

Je vhodné si udělat malý průzkum. Do internetového vyhledávače si zadejte pozice, které by Vám vyhovovaly a zajímaly by Vás. Takto si uděláte předběžnou představu o odměnách za práci v rámci různých pozic. Jenže jaká odměna je vlastně adekvátní?


Mzda vs. plat

Předem je nutné si připomenout dva základní pojmy. Těmi jsou mzda a plat. Mzdu přijímáme jakožto zaměstnanec v soukromém sektoru, tedy například jako porodní asistentka na soukromé klinice. Plat obdržuje porodní asistentka zaměstnaná veřejnou institucí, tedy státem, obcí a podobně (Kocourek a Trylč 2009, s. 109).

Něco málo čísel

Dle Národní soustavy povolání (NSP 2018) lze pro jednotlivé pozice dohledat průměrné hrubé mzdy nebo platy. Jako absolventka bakalářského studijního programu porodní asistentka jste tzv. porodní asistentkou bez specializace. Na stránkách NSP je uvedeno, že hrubý měsíční plat se v roce 2019 pohyboval kolem 42 758 Kč. Dále, co se soukromého sektoru, a tedy mzdové sféry týče, v roce 2019 se průměrná hrubá měsíční mzda pohybovala o něco níže v porovnání se sférou veřejnou. Činila 39 202 Kč. Po vystudování magisterského oboru Intenzivní péče v porodní asistenci se stanete porodní asistentkou se specializací. Střední hodnota platu

se pro magistry porodní asistentky v roce 2019 pohybovala okolo 48 507 Kč hrubého, tudíž
o necelých 6 000 Kč více než u porodní asistentky s bakalářským titulem (Národní soustava povolání 2018).

Jaké budou mé první kroky?

  • udělám si průzkum aktuální nabídky pozic v mnou žádané lokalitě
  • položím a odpovím si na otázky: Co od dané pozice očekávám? K jakému oddělení mám kladný vztah? Pracovala bych radši se ženami nebo spíše s novorozenci? Bude mi vyhovovat dvanáctihodinový směnný provoz?
  • Je nabízená mzda či plat adekvátní za odvedenou práci vzhledem k momentální nabídce a poptávce?

Výběr pracovní pozice a místa naší působnosti je velice důležitý krok v našem životě. Nesmíme však zapomenout na to, abychom se řídili jak rozumem, tak srdcem. Zkuste si zrekapitulovat Vaše dosavadní zkušenosti a vzpomínky na jednotlivá oddělení. Představte si, jaké by to bylo stát se součástí Vámi vytouženého týmu a nebojte se to zkusit hned vícekrát. Budeme Vám držet palce!


Referenční seznam:

Porodní asistentka: Zdravotnictví a farmacie. Národní soustava povolání [online]. 2. 10. 2018 [cit. 2021-5-3]. Dostupné z: https://nsp.cz/jednotka-prace/porodni-asistentka-9f9f

KOCOUREK, Jiří a Ladislav TRYLČ. Mzda, plat a jiné formy odměňování za práci v ČR. 4. aktualiz. a dopl. vyd. Olomouc: ANAG, 2004. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 80-7263-226-4.

Štítky:

Podobné články: