Na našem portálu Přehlednější zdravotnictví Vám přinášíme Užitečné informace o tématech, která Vás zajímají. Tentokrát o jedněch z nejdůležitějších prvků při hledání práce: životopis (CV) a motivační dopis a průvodní dopis (průvodní text). Všechny si je probereme postupně.

Jak na životopis?

Jakékoliv hledání práce začíná vypracováním životopisu.

Co všechno by měl životopis obsahovat?

 • Osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, seriózně znějící email)
 • Dosažené vzdělání (společně s časovými úseky)
 • Přehled zdravotnických praxí (povinné ok, lepší dobrovolné)
 • Přehled zaměstnání, které souvisí se zdravotnictvím nebo takových, které by Vám mohly pomoct při výběrovém řízení
 • Jazyky

Co by ještě životopis obsahovat mohl?

 • Studijní průměr
 • Mimoškolní aktivity – studijní vědecké činnosti, pomáhání na klinikách..
 • Mimoškolní aktivity – spolky, akce, dobrovolničení
 • Dovednosti a znalosti, zájmy, sport

Vypíchneme akorát pár praktických rad.

Na životopis zvolte nějaký standardní font a formát textu. Arial, Calibri, Times New Roman. Zvolte střídmé řádkování i velikost písma. Co se týče designu, v jednoduchosti je síla. Vynechte příliš barevné kombinace, hezký životopis se dá udělat jednoduchou kombinací bíle a černé. *odkaz*

Prospěch na medicíně většinou nikoho moc zajímat nebude, zmínit pouze pokud je opravdu, opravdu skvělý!

Koníčky, aktivity mimo medicínu, dovednosti, záliby a sporty, to vše má v CV svoje místo. Odlišíte se a zaujmete. Určitě se to v životopisu může objevit! Snažte se o konkrétnost – spíše než “hra na nástroj” napsat konkrétní nástroj.

Obecně: životopisem je důležité zaujmout

Důležité je zaujmout a odlišit se od ostatních, protože všichni hlásící se na absolventské místo budou mít většinu životopisu stejnou.

Životopis by však měl být zajímavý spíš svým obsahem, než svou formou a volbou neobvyklých vizuálních prvků. Důležité je vyzdvihnout každou aktivitu, která souvisí s medicínou a mohla by Vás odlišovat od ostatních. Vlastní iniciativa ve volném čase se velmi vítá – chodili jste někam do nemocnice pomáhat? Docházeli někde do služeb?

Před odesláním mailu si CV vytiskněte. Vytištěný dokument by měl být přehledný, úhledně zpracovaný, bez chyb a dobře čitelný. Je lepší ho dát někomu přečíst a zkontrolovat, víc hlav víc ví!

Životopis doporučujeme vyexportovat do pdf a tak ho také odesílat. U wordových dokumentů riskujete, že se Vám zobrazení rozsype a výsledek, v případě vytištění, bude vypadat tragicky.


Jak na motivační dopis?

Na některé pozice, do některých výběrových řízení je vyžadován i motivační dopis. Motivační dopis by Vás měl představit v nejlepším světle.

Základní struktura motivačního dopisu:

 • Úvod, ve kterém se stručně představíte.
 • Krátká zmínka, proč máte zájem o zaměstnání zrovna na této pozici a v této nemocnici.
 • Další odstavec by měl shrnovat Vaše zkušenosti a silné stránky, zmínku o vybraném oboru.
 • V posledním odstavci krátce vysvětlit, proč bude vzájemná spolupráce přínosná pro obě strany.
 • Poděkovat, přidat zmínku o dalším postupu – “těším se na osobní setkání”

A teď trochu podrobněji:

Představení v jedné krátké větě, zmínit na jakou pozici se hlásíte.

Další věta, krátce zmínit proč chci pracovat právě u Vás. Osobitost a upřímnost se cení!

Byl jsem u Vás na praxi a líbilo se mi tam?

Mám tam známého, který mě inspiruje?

Líbí se mi Váš příštup k tomu a tomu?

Vážím si příležitostí, které jsem u vás na praxích dostal?

V dalším odstavci se patřičně vychválit. Nevypisovat doslova to, co už máte napsáno v životopise. Zmiňte předcházející úspěchy, stáže, které stojí za vypíchnutí. Věnujte prostor i schopnostem a dovednostem, které jsou relevantní.

Vyhněte se otřepaným frázím typu “Jsem energický, dynamický zaměstnanec”.

Během svého působení na fakultě jsem docházel…

Ve studijních spolcích…

Při těch a těch aktivitách jsem prokázal ty a ty schopnosti

Zájem o obor s …. zaměřením jsem si utvrdil

V textu by mělo být také něco ve smyslu, že máte zájem o daný obor, proč o něj máte zájem. Pokud píšete přímo o konkrétním oboru, stojí za zmínku také jakékoliv zkušenosti, které s oborem máte. Co vše souvisejícího umíte a proč jste právě vy tím pravým kandidátem.

S oborem XYZ jsem se poprvé setkal, … aktivně jsem se podílel na

Na praxích jsem poznal…

Vyhněte se komplikovaným slovním obratům, dlouhým souvětím a přechodníkům.

V motivačním dopisu by neměl chybět kontakt na vás. Fráze o tom, že vás mohou kdykoliv kontaktovat pro doplnění informací se dá také ke konci zmínit.

Adresujte dopis konkrétní osobě. Adresovat byste jej měli řediteli nemocnice, přednostovi nebo primáři dané kliniky/oddělení.

Pro kontrolu můžete dát motivační dopis někomu přečíst. Podobně jako životopis, doporučujeme vyexportovat do pdf a tak ho také odesílat. U wordových dokumentů riskujete, že se Vám zobrazení rozsype a výsledek nebude vypadat úplně nejlépe.


A co průvodní dopis?

Průvodní dopis je kratší text, který se píše do textu emailu. V případě sofistikovanějších výběrových řízení je vyžadován ve formuláři.

Je to první kontakt s výběrovou komisí, který by měl krátce říci, proč se zajímáte o danou pozici a proč se na ni hodíte. Je kratší, výstižnější a méně formální než motivační dopis. Nestačí jen zkopírovat motivační dopis!

 • Vždy začínejte oslovením.
 • Buďte struční, pište v krátkých odstavcích.
 • Zdůrazněte souvislost mezi Vámi a danou pozicí, proč reagujete právě na tuto pozici, jaké zkušenosti z Vás dělají toho pravého kandidáta.
 • Můžete zmínit, že v příloze nalezne adresát dodatečné informace – životopis, motivační dopis.

Vážený pane xxxx,

rád bych tímto projevil zájem o práci xxx. Je pozice stále otevřená?

Zmínka, proč se hlásíte právě tam a proč

Více o mně sepisuji do životopisu a motivačního dopisu, který přikládám k žádosti. Jakékoliv další informace rád doplním během osobního setkání.

S pozdravem,

Jan Novák


Hlásili jste se, ale nemáte odpověď?

Nebojte se, není nic špatného na tom se připomenout. Pokud jste po delší době (7-14 dní) neobdrželi odpověď na email, klidně připomeňte.


Tak přejeme hodně štěstí!


Konzultováno s odborníky – personalisty.

Další zdroje:

https://www.zivotopisy.cz/strukturovany-zivotopis

https://www.profesia.cz/kariera-v-kostce/motivacni-dopis/motivacni-dopis-vs-pruvodni-dopis/

https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/motivacni-dopis-tipy

Štítky:

Podobné články: