Tak ve zkratce shrnuje osobní zaujetí a „kouzlo“ patologie nový primář MUDr. Libor Kopáček. V Uherskohradišťské nemocnici působí již od dob svých studií a od 1. července 2022 převzal vedení oddělení po zkušeném lékaři MUDr. Antonínu Večeřovi. 

Jaká byla Vaše cesta do Uherskohradišťské nemocnice?

Pocházím z malé vesnice Částkov, která leží na samém okraji okresu Uherského Hradiště. S péčí v naší nemocnici jsem se setkal už jako malý kluk. Na chirurgii mně tehdy zachránili těžce poraněnou ruku. V nemocnici jsem pak při studiu medicíny absolvoval všechny prázdninové praxe a po promoci jsem se chtěl vrátit zpět do mého rodného kraje, být na blízku rodině a žít na místě, které mám rád. Proto jsem neváhal a ucházel se o volné místo na patologii. Měl jsem velké štěstí na pana primáře Antonína Večeřu, kterému jsem později dělal zástupce a nyní ho ve funkci primáře nahradil.

Ve kterém momentě Vaší studijní dráhy jste si vybral patologii?

Patologie patří na lékařských fakultách k nejtěžším předmětům, ale už během studia jsem si říkal, že to bude asi ten pravý obor pro mě. Fascinovala mě práce s mikroskopem. To je hlavní pracovní nástroj patologa. Mikrosvět je tak zajímavý! A také krásný. Mikroskopem si zvětšíte lidské buňky a tkáně až tisíckrát. A nestačíte žasnout. Za prvotním úžasem pak musí následovat trpělivé studium a velká píle. Musíte se naučit v mikroskopu rozpoznat všechny chorobné procesy, které lidské tělo postihují. A že jich není málo!

Můžete nám tedy přiblížit, co všechno spadá pod tento medicínský obor a jaká je hlavní náplň vaší práce?

Základem naší práce je hodnocení biopsií a cytologií, tedy vyšetření tkání, orgánů a buněk odebraných živému pacientovi za účelem stanovení diagnózy a určení typu léčby. Například u rakoviny vypadají prostým okem všechny nádory podobně, zároveň ji však různé jiné choroby (například těžké záněty) svým vzhledem napodobují. Proto lékař odebere pacientovi vzorek podezřelé tkáně a pošle ho na patologii. My se pod mikroskopem podíváme, z jakých buněk se vzorek skládá a podle toho odlišíme, zda se jedná o rakovinu, nebo je to jiný proces. V každém orgánu mohou vzniknout desítky různých typů nádorů a je důležité, abychom určili přesný typ rakoviny a její vlastnosti. Podle toho je pak pacientovi připravena léčba „přesně na míru“ tak, aby byla maximálně účinná a měla minimum nežádoucích účinků.

Nejtěžší je pak vyšetření peroperačních biopsií, kdy chirurg během operace odešle přímo z operačního sálu podezřelou tkáň na patologii. Tento vzorek musíme zpracovat a vyhodnotit do 30 minut. Na základě naší diagnózy se pak odvíjí další postup operace.

U malého procenta úmrtí v nemocnici je stále ještě nutno provést pitvu a některé pitvy jsou povinné ze zákona. Stále tedy platí latinské přísloví „mortui vivos docent“ – tedy „mrtví živé učí“. 

 Prošla patologie během let Vaší praxe velkými změnami?

Patologie se vyvíjí a mění velmi rychle. Musíme trvale sledovat nejnovější vědecké poznatky a zavádět je do praxe. Vývoj se nyní v patologii soustřeďuje hlavně na diagnostiku různých typů rakoviny, právě proto, že se neustále vyvíjí nové a účinnější typy léčby. A k tomu je potřeba naše přesné vyšetření. Také se používají nové typy přístrojů a naše práce je tak rychlejší a zvládneme vyšetřit větší množství vzorků.

Máte jako primář jasnou vizi o vedení oddělení?

Ano, důraz je třeba nadále klást na prohlubování odborných znalostí a dovedností všech pracovníků na patologii tak, aby naše práce byla co nejvíce užitečná pro pacienty i naše kolegy zdravotníky.

 Jak nejraději trávíte svůj volný čas?

Uherské Hradiště je skvělé místo pro život! Volný čas rád trávím sportem, na zahrádce nebo v okolní přírodě. Jelikož nejkrásnější jsou návraty domů, často vycestuji i do zahraničí a na jiné kontinenty. Vždycky si pak uvědomím, jak dobře se nám tady žije a na jak dobré úrovni je naše nemocnice a zdravotnictví celkově.

Štítky:

Podobné články: