Ešte donedávna sme my – zdravotnícke laboratóriá – pôsobili v zdravotníckom sektore ako pomerne nenápadná, avšak kľúčová zložka. Hoci lekári sa pri liečbe pacientov opierali o naše výsledky laboratórnych vyšetrení, verejnosť nám venovala len minimálnu pozornosť.

Významný vplyv na naše postavenie mala pandémia Covid-19. Dnes je odborná aj laická verejnosť výrazne lepšie informovaná, avšak stále nás primárne spájajú s PCR testami na detekciu tohto vírusu. Laboratórna diagnostika však ponúka oveľa viac.

Každodenne spracovávame vzorky od takmer 13 000 pacientov, pričom realizujeme viac ako 100 000 vyšetrení. Spolupracujeme so 124 nemocnicami a s viac ako 6 500 lekármi naprieč Slovenskom a disponujeme špičkovým technickým vybavením. Napríklad, naše laboratórium v Košiciach využíva sekvenáciu DNA v onkológii, čím prispieva k skorej a cielenej liečbe. V Bratislave a v Stropkove prevádzkujeme najmodernejšie plnoautomatické linky Aptio Automation, ktoré dokážu spracovať až 8 720 testov za hodinu.

Boli sme pioniermi v zavádzaní testov, ktoré identifikujú vážne genetické poruchy u novorodencov, ako je spinálna svalová atrofia či vrodená forma imunodeficiencie. Pri oboch ochoreniach pritom platí, že čím skôr sa zaháji liečba, tým je väčšia šanca na zlepšenie kvality života pacientov.

Naše portfólio služieb je široké a zahŕňa viac ako 900 typov vyšetrení v klinickej biochémii, hematológii, imunológii, alergológii, mikrobiológii a patológii. Zároveň poskytujeme veterinárnu laboratórnu diagnostiku.

Bez našej práce by bolo pre lekárov náročné poskytovať presnú a potrebnú zdravotnú starostlivosť. Náš prínos je teda neoceniteľný pre zdravotníctvo a kvalitu života pacientov. Dnes zamestnávame viac ako 1 000 ľudí a naďalej hľadáme nové talenty, ktoré by prispeli k nášmu rozvoju. 

Investujeme aj do vzdelávania a udržiavame spoluprácu so Slovenskou zdravotníckou univerzitou. Naše laboratóriá v Bratislave a Martine slúžia aj ako výučbové základne pre študentov. Naši odborníci sa aktívne podieľajú na vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.

O nás

Spoločnosť Unilabs Slovensko má na Slovenskom trhu 25-ročnú históriu, pôvodne pod názvom Alpha Medical. Postupne sme rozširovali naše odborné kompetencie a v roku 2017 sme sa stali súčasťou švajčiarskej nadnárodnej skupiny Unilabs. 

Štítky:

Podobné články: