Železničná nemocnica Košice poskytuje zdravotnú starostlivosť v širokom spektre lekárskych odborností na 7 oddeleniach a v takmer 40 odborných ambulanciách. Disponuje moderným technickým vybavením, vysokokvalifikovaným personálom a priateľským prostredím. Súčasťou poskytovaných služieb je aj výkon Pracovnej zdravotnej služby.

Viac informácií o našej nemocnici nájdeš na: ZZKE Kosice

Voľné pozície pre absolventov.

Kontakt
Martina Branovská, HR Koordinátor

Železničná nemocnica s poliklinikou, Košice
Masarykova 9, 040 01 Košice

mobil: +421 904 639 788
e-mail: martina.branovska@svetzdravia.com

Štítky:

Podobné články: