Nemocnica Svet zdravia Trebišov poskytuje zdravotnú starostlivosť so špecializáciami v odbore vnútorné lekárstvo, psychiatria, klinická onkológia, oftalmológia, pediatria, neonatológia, gynekológia a pôrodníctvo, otorinolaryngológia a ďalšie.

V súčasnosti prichádza v nemocnici k zlepšeniu diagnostických a liečebných možností a rozvoju mikrochirurgických techník.

Nemocnica prechádza výraznou rekonštrukciou. V nemocnici je nový urgentný príjem, novozrekonštruované gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, s modernými pôrodnými izbami.

Cieľom je neustále zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, zabezpečenie bezpečnosti a komfortu pacientov.

Viac informácií o našej nemocnici nájdeš na: Nemocnica Trebišov (procare.sk)

Voľné pozície pre absolventov.

Kontakt: Mgr. Lucia Hrindová, HR Koordinátor

Nemocnica s poliklinikou Trebišov a. s.
Ul. SNP 1079/76
075 01 Trebišov

mobil:   +421 905 964 694
tel: +421 566 660 311
e-mail:  lucia.hrindova@svetzdravia.com

Štítky:

Podobné články: