Nemocnica Svet zdravia Topoľčany poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť v mnohých zmodernizovaných priestoroch pacientom z okresov Topoľčany a spádových okresov Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Kvalita zariadenia je podložená dlhodobou tradíciou nemocnice a skúsenosťami zdravotníckeho aj nezdravotníckeho personálu.

V nemocnici je nové, moderné pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti pre akútnych pacientov oddelenia vnútorného lekárstva a neurológie, zrekonštruované operačné sály, pracovisko centrálnej sterilizácie, oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS), novovybudované komplexné rádiodiagnostické oddelenie, s rozšíreným spektrom výkonov. Je vynovený onkologický stacionár. Dôležitým projektom v poslednom období bola rekonštrukcia dialyzačného strediska – je vybudované nové komplexné pracovisko pre 17 pozícii pacientov v jednom čase, jeho súčasťou je aj ambulantný trakt.

Viac informácií o našej nemocnici nájdeš na:  Nemocnica Topoľčany

Voľné pracovné pozície.

Kontakt: Zuzana Ondrušová

HR koordinátor

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

mobil: +421 901 795 073
e-mail: zuzana.ondrusova@svetzdravia.com

Štítky:

Podobné články: