Nemocnica s poliklinikou zabezpečuje pre pacientov zo spádovej oblasti okresu Rožňava a okolie liečebno-preventívnu a ošetrovateľskú zdravotnú starostlivosť. Služby sú poskytované v rámci 12 oddelení a 17 špecializovaných ambulancií, ktorých priestory prechádzajú postupnou modernizáciou.

Nemocnica má nový urgentný príjem, ktorý je funkčne vybavený a situovaný tak,  že pomáha zvyšovať kvalitu a rýchlosť ošetrenia akútnych pacientov; novozrekonštruované rádiologické oddelenie s novým, moderným technickým vybavením a postupne prechádzajú modernizáciou aj ostatné pracoviská.

Viac informácií o našej nemocnici nájdeš na: Nemocnica Roznava

Voľné pracovné pozície.

Kontakt
Eleonóra Barcziová

HR koordinátor
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava 

mobil:  +421 915 787 732
tel.:     +421 58 77 71 115
e-mail: eleonora.barcziova@svetzdravia.com

Štítky:

Podobné články: