Nemocnica Svet zdravia Rimavská Sobota poskytuje komplexné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti lôžkového a ambulantného charakteru. Cieľom nemocnice je zabezpečiť pre pacientov kvalitnú zdravotnú starostlivosť, správnu diagnostiku a účinnú liečbu spojenú s pozitívnym ľudským prístupom.

Nemocnica neustále modernizuje. V nemocnice je novo zrekonštruované pracovisko radiačnej onkológie, ktorého súčasťou je nový lineárny urýchľovač, čo slúži na zvyšovanie bezpečnosti liečby onkologických pacientov a výrazne skracuje čakacie doby. Rekonštrukciou prešlo aj rádiodiagnostické oddelenie.

Nemocnice aj naďalej plánuje pokračovať s investíciami a rekonštrukciou a modernizáciou priestorov.

Viac informácií o našej nemocnici nájdeš na: Nemocnica Rimavská Sobota

Voľné pracovné pozície.

Kontakt: Michaela Pivniková

HR Koordinátor

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Šrobárova 1
979 01  Rimavská Sobota

mobil: +421 918 440 834
e-mail: michaela.pivnikova@svetzdravia.com

Štítky:

Podobné články: