Nemocnica Svet zdravia Galanta poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť (lôžkové oddelenia) v chirurgických aj nechirurgických odboroch. Rovnako aj špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odborných ambulanciách.  Súčasťou nemocnice sú i oddelenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktoré poskytujú služby aj neštátnym obvodným a odborným ambulanciám v celej spádovej  oblasti.

V posledných rokoch prešla nemocnica výraznou rekonštrukciou a modernizáciou  niektorých pracovísk, čo výrazne prispieva k skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom.  Nemocnica má nové, moderné rádiodiagnostické oddelenie, kde pri svojej práci využívajú umelú inteligenciu na predikciu vývoja zdravotného stavu u jedného z populačne najzávažnejších ochorení, akým je náhla cievna mozgová príhoda. Včasná diagnostika a úspešná liečba týchto stavov zároveň opäť posunula nemocnicu do elitného klubu pracovísk, oceňovaných Európskou organizáciou zaoberajúcou sa práve náhlou cievnou mozgovou príhodou. Rovnako sa podarila rekonštrukcia oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti.

 Viac informácií o našej nemocnici nájdeš na:  Nemocnica Galanta

Voľné pracovné pozície.

Kontakt: Mária Halászová

HR koordinátor

Svet zdravia a. s.
NsP Sv. Lukáša Galanta, a. s.
Hodská 373 / 38
924 22 Galanta

mobil:  +421 907 961 639
e-mail: maria.halaszova@svetzdravia.com

Štítky:

Podobné články: