Nemocnica Svet zdravia Dunajská Streda poskytuje nadštandardné služby a liečebné metódy primárne v oblasti chirurgie, traumatológie a ortopédie. Zdravotná starostlivosť na všetkých oddeleniach a v odborných ambulanciách je zabezpečovaná špecializovanými odborníkmi.

V poslednom období bola dokončená prvá etapa najväčšej stavebnej investície od vzniku nemocnice – prestavba chirurgického klastra a vybudovanie nového OAMIS a moderného urgentného príjmu.

V rámci dobudovania infraštruktúry  oddelenia hematológie a transfuziológie bolo vytvorené odberné miesto krvi od darcov. V nemocnici sa postupne modernizuje prístrojové vybavenie a rekonštruujú ďalšie priestory. Nemocnica má ambíciu stať sa komplexnou regionálnou nemocnicou, s excelentnými pracoviskami s nadregionálnym charakterom.

Viac informácií o našej nemocnici nájdeš na:  Nemocnica Dunajská Streda

Voľné pracovné pozície.

Kontakt: Ing. Lucia Pólyová

HR koordinátor a marketingu

Svet zdravia, a. s.

Veľkoblahovská 23,

929 01 Dunajská Streda

mobil:   0918710002
e-mail:  lucia.polyova@svetzdravia.com

Štítky:

Podobné články: