Kto sme?

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš je samostatná príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je od 1.1.2003 Žilinský samosprávny kraj.  Všetci sme jeden tím, ktorého poslaním je zabezpečiť kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosť vo všetkých odboroch liečebno-preventívnej starostlivosti, maximalizovať spokojnosť pacientov s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou a aktívne sa podieľať na neustálom zlepšovaní zdravotného stavu obyvateľstva v našom regióne.

Aká je naša vízia?

Našou víziou je dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia, vytvorenie predpokladov pre zlepšenie svojej materiálno-technickej základne, upevnenie pozície našej nemocnice v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci celého Slovenska a maximálne uspokojenie požiadaviek pacienta, klienta a zamestnanca.

Čo robíme?

Predmetom našej činnosti je poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, jednodňovej zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti prevádzkovaním nemocničnej a verejnej lekárne. Na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov prevádzkujme činnosť rýchlej zdravotnej služby a ambulanciu pevnej pohotovostnej služby pre deti a dorast  a pre dospelých.

Čo ti môžeme ponúknuť?

Adekvátne finančné ohodnotenie, zamestnanecké benefity a stabilná pracovná pozícia sa v súčasnosti stali štandardom vo všetkých nemocniciach. Naša nemocnica je iná a ponúka svojim zamestnancom a absolventom oveľa viac. Pri príchode na pracovisko nikdy nebudeš sám, vďaka mentorovi, ktorý ťa naučí všetko potrebné a bude dohliadať na tvoje zaškolenie. Ak si študijný typ, podporíme ťa aj v ďalšom vzdelávaní vo forme finančných príspevkov a dostatočného pracovného voľna na tvoj rozvoj. Budeme veľmi radi, ak sa pridáš do nášho tímu a pomôžeš nám zlepšovať zdravotníctvo na Liptove.

C:\Users\UserPC\Desktop\Marketing\Fotky LNsP\Labáky\HTO\Vynovené priestory pre darcov krvi\51270729330_abe75c38fd_k.jpg
C:\Users\UserPC\Desktop\Marketing\Fotky LNsP\Urgent\Otvorenie urgentného príjmu 21.09.2021\51500660949_65c45d988b_k.jpg
C:\Users\UserPC\Desktop\Marketing\Fotky LNsP\COS, OCS\COS - fotky\DSC_0440 (2).JPG

C:\Users\UserPC\Desktop\Marketing\Fotky LNsP\Neurológia\Otvorenie neurologickej JIS\DSC_0281.JPG

Štítky:

Podobné články: