https://www.pnvz.sk/wp-content/uploads/2021/06/HOMEPAGE_60_VYROCIE_B.jpg

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie je druhou najväčšou psychiatrickou nemocnicou na Slovensku. Poskytujeme komplexnú ústavnú zdravotnú starostlivosť (diagnostika, liečba, rehabilitácia a psychoterapia) pacientom s psychickými poruchami a závislosťou od psychoaktívnych látok. Okrem toho poskytujeme komplexnú ústavnú starostlivosť pacientom so súdom nariadenou ochrannou psychiatrickou, protitoxikomanickou, protialkoholickou a sexuologickou liečbou. V spolupráci s vysokými školami zabezpečujeme odbornú prax pre zdravotnícke povolanie psychológ a sestra. 

Nemocnica má 4 psychiatrické oddelenia. Súčasťou nemocnice je Fyziatricko-rehabilitačná časť Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie, kde je poskytovaná rehabilitačná, resocializačná a psychologická starostlivosť pacientom psychiatrických oddelení nemocnice. Skupinová psychoterapia je cielene zameraná na psychoterapiu pacientov s psychotickým ochorením, neurotickým ochorením, depresiou a hraničnou poruchou osobnosti. Ergoterapia prebieha v ergoterapeutických dielňach a záhrade. 

Nachádzame sa v krásnom prostredí rozsiahleho parku pôvodného kaštieľa Esterházyovcov, ktorý je najmä v letných mesiacoch plný zelene a rozkvitnutých stromov. Prechádzkami a posedením na lavičkách môže nájsť každý zdroj pokoja a pohody.

V roku 2022 si nemocnica pripomína 65. výročie svojho vzniku. Od roku 2007 sme držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001, svoju činnosť vykonávame v súlade s politikou kvality.

V súčasnosti je kapacita nemocnice 410 lôžok, z celkového počtu 268 zamestnancov je 177 zdravotníckych a 91 nezdravotníckych pracovníkov. Liečime pacientov z okresov Nitra, Topoľčany, Nové Mesto nad Váhom, Šaľa, Nové Zámky, Vráble, Zlaté Moravce, Trenčín Galanta, Sereď, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, ale aj pacientov z ostatných regiónov celého Slovenska.

Hlavným cieľom manažmentu a všetkých zamestnancov je poskytovanie kvalitnej liečby v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, ľudskými právami a rešpektom voči každému pacientovi.

Bližšie informácie sú dostupné na www.pnvz.sk

Štítky:

Podobné články: