Základní informace o Karlovarské krajské nemocnici

Karlovarská krajská nemocnice (KKN) je největším zařízením svého druhu v Karlovarském kraji. Zahrnuje nemocnice v Karlových Varech a Chebu, kde poskytuje akutní i následnou, lůžkovou a ambulantní zdravotní péči v základních, specializovaných a superspecializovaných oborech.

KKN se svými 1719 zaměstnanci zajišťuje spádově péči především pro obyvatele a návštěvníky Karlovarského kraje ve vybraných oborech, také pro pacienty z přilehlých oblastí Plzeňského a Ústeckého kraje. Její význam podtrhuje i to, že KKN provozuje řadu pracovišť regionálního i nadregionálního významu. Také se pyšní 25 akreditovanými pracovišti pro vzdělávání lékařů ve specializační přípravě a celkem disponuje 656 standartními lůžky a 45 intenzivními lůžky.

Nemocnice v Karlových Varech prošla rozsáhlou stavební i přístrojovou modernizací za využití dotací Evropské unie i prostředků Karlovarského kraje. Mezi nejvýznamnější z těchto projektů patřila výstavba moderního pavilonu akutní medicíny s šesti operačními sály, jednotkami intenzivní péče i urgentním příjmem. Dále taky centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech. V současné době se v rekonstrukci aktivně pokračuje především v nemocnici Cheb. Ve fázi příprav jsou pak další rozsáhlé investice do obou nemocnic KKN.

Bližší informace naleznete na www.kkn.cz

Zdroj: Karlovarská krajská nemocnice

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

Kontaktní osoba:

Štítky:

Podobné články: