Tím pôrodných asistentiek vo Fakultnej nemocnici Nitra je plne odhodlaný poskytovať najlepšiu možnú starostlivosť matkám, bábätkám a ich rodinám. Preto chceme aby sa k nám pridali školení, starostliví a zruční odborníci, ktorí zdieľajú našu vášeň.

Hľadáme motivované pôrodné asistentky a budúcich lídrov na podporu pôrodnej asistencie v našich službách pre ženy s vysokým aj nízkym rizikom.

Naša klinika zabezpečuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť podľa koncepcie odboru gynekológie a pôrodníctva. Poskytuje vysokošpecializované služby v rámci perinatálnej medicíny, prenatálnej genetickej diagnostiky a gynekologickej onkológie v spolupráci s ďalšími pracoviskami FN Nitra. Všetky služby poskytuje klinika pre pacientky z okresu Nitra, pacientky z iných regiónov Slovenska sú poukazované svojimi lekármi a uplatňuje sa aj slobodná voľba pracoviska.

V ambulantnej časti sa poskytuje základná aj špecializovaná gynekologicko-pôrodnícka starostlivosť v ambulanciách: ultrazvukovej, onkogynekologickej, ambulancia prvého kontaktu, prenatálne genetické poradenstvo, ambulancie pre rizikovú a patologickú tehotnosť a všeobecnej gynekologickej ambulancii.

Bez ohľadu na to, akou cestou sa vyberiete, ponúkame jedinečnú štruktúru rozvoja, ktorá vám dáva príležitosť napredovať v rámci odboru pôrodnej asistencie.

Pýtate sa prečo sa stať pôrodnou asistentkou?

Mohla by som Vám dať odpoveď ako:  ” Pretože je to  jednoducho najlepšia práca na svete”, ale to by ste si pomysleli že určite preháňam. No je to tak. Čokoľvek si myslíte, že pôrodná asistencia je, je to oveľa viac. 

Práca pôrodnej asistentky je náročná a prináša veľa výziev, no je zároveň obohacujúca, vzrušujúca a rozmanitá. Naša profesia zasahuje do všetkých oblastí života ženy. Je oveľa viac než len podpora žien pri pôrode. Stávate sa sprievodcom, poradcom, obhajcom a spoločníkom v tých najdôležitejších a najosobnejších momentoch radostí a starostí v ich živote.

Sila, ktorú dokáže rodiaca žena nabrať, keď má pocit, že už nezmôže viac, ale musí svoje dieťa bezpečne priviesť na svet je fascinujúca. A byť svedkom a súčasťou zrodu novej rodiny je neopísateľný pocit.

Podľa názvu Pôrodná asistentka si možno budete myslieť, že pôrodu sa budete len prizerať a poskytovať  asistenciu lekárovi pri pôrode. No štúdium pôrodnej asistencie vám dá oveľa viac.

Stanete sa  odborníčkou, špecialistkou s odborným vzdelaním, ktorá ovláda a poskytuje individuálnu preventívnu, podpornú, liečebnú či rehabilitačnú starostlivosť ženám a to nielen v období tehotenstva či počas pôrodu, ale aj v popôrodnom období počas šestonedelia. Jednou z mnohých kompetencií, ktoré pôrodné asistentky majú je vedenie fyziologických pôrodov v zdravotníckych zariadeniach. Ich úlohou je včas odhaliť odchýlky od fyziológie a v prípade potreby odovzdať starostlivosť do rúk lekára.  Práca si preto vyžaduje vysokú odbornosť a zodpovednosť počas štúdia, ale za ten pocit zadosťučinenia keď podáte matke ten malý ružový uzlík šťastia, ktorý ste pomohli priviesť v bezpečí na svet to stojí.

Zdá sa vám že je to niečo pre Vás? Tak prečo sa do štúdia nepustiť?

Mgr. Beáta Petrechová, Vedúca sestra Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Nitra 

Štítky:

Podobné články: