Novoměstská nemocnice obhájila statut iktového centra. Specializované centrum, které je součástí neurologického oddělení, je určené pro léčbu pacientů s cévní mozkovou příhodou. Ministerstvo zdravotnictví statut „Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem“ novoměstské nemocnici prodloužilo do konce roku 2025.  Iktové centrum v novoměstské nemocnici funguje od roku 2012.

Zdroj: Nemocnice Nové Město na Moravě (https://www.nnm.cz/)

Činnost iktového centra je zaměřena na diagnostiku, prevenci a terapii cévních mozkových příhod. Nemocnice Nové Město na Moravě je součástí sítě iktových center České republiky. Na Vysočině funguje ještě v jihlavské nemocnici. Hlavním přínosem iktového centra je zejména zkvalitnění péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP), snížení jejich úmrtnosti a zmírnění následné invalidity. Cévní mozková příhoda je onemocnění s možným trvalým funkčním deficitem a významně zasahující do života nemocného i celé jeho rodiny,“ vysvětluje důležitost centra primář neurologického oddělení Jakub Jirků.

Základem úspěchu v péči o pacienty s CMP je speciálně vyškolený mezioborový tým, který disponuje vybavením umožňujícím rychlou diagnostiku problémů a jejich léčbu v rané fázi, což v novoměstské beze zbytku splňujeme,“ dodává Jirků.

Aby byl nemocnici udělen statut iktového centra, musí splňovat velmi specifické požadavky. „Zdravotnické zařízení musí mít k dispozici pracoviště urgentního příjmu, laboratoř s nepřetržitým provozem, možnost provést ultrazvukové vyšetření a CT. Stejně tak musí oddělení být schopno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu zajistit provedení specializovaných vyšetřovacích a terapeutických procedur, jako jsou angiografie nebo MR angiografie. Samozřejmostí je dostatečné personální zázemí nejen mezi lékaři, ale také v oborech jako logopedie, ergoterapie a fyzioterapie,“ vyjmenovává některé z podmínek potřebných k udělení statutu iktového centra ředitelka nemocnice Věra Palečková.

Statut byl novoměstské nemocnici poprvé udělen v roce 2012. „Abychom tehdy se žádosti uspěli, museli jsme zřídit urgentní příjem, navýšit počty JIP lůžek, zřídit lůžkové oddělení včasné rehabilitace, navýšit počty fyzioterapeutů a ergoterapeutů. Díky společnému úsilí se vše podařilo. Těší nás, že naše nemocnice je součástí sítě iktových center České republiky,“ dodává ředitelka nemocnice Věra Palečková.

Neurologické oddělení disponuje 30 lůžky, 4 intenzivními lůžky v rámci multioborové JIP, u pacientů se selháváním vitálních funkcí využívá lůžka ARO oddělení. Ročně je hospitalizováno kolem 1100-1300 pacientů. Z toho je 300 pacientů hospitalizováno s akutní cévní mozkovou příhodou, 50 z nich je poskytnuta trombolytická léčba (invazívní léčebná metoda používaná k rozpuštění akutního uzávěru některé z mozkových tepen krevní sraženinou). Na neurologické ambulanci je ročně vyšetřeno 8000-10000 pacientů. V rámci ambulantního traktu je EMG i EEG laboratoř, denní stacionář. Neurologické oddělení je akreditované pracoviště I. stupně.


V tiskové zprávě je využito informací z portálu https://www.nzip.cz/

Zdroj: Nemocnice Nové Město na Moravě (https://www.nnm.cz/)

Štítky:

Podobné články: