Nemocnice ve Frýdku-Místku je stabilní, moderní a dynamicky se rozvíjejí nemocnice. Zajišťuje zdravotní péči pro spádovou oblast okresu Frýdek-Místek a Podbeskydí s cca 250 tisíci obyvateli. Poskytuje ambulantní a hospitalizační zdravotní služby na celkem 27 akreditovaných pracovištích. Ročně je v nemocnici ambulantně ošetřeno cca 270 tis. pacientů a 19 tis. je hospitalizováno, průměrně se v nemocnici narodí 1 100 dětí za rok.

Nemocnice ve Frýdku- Místku poskytuje také zdravotní služby v místech,
ve kterých není dostupná péče některých specializovaných ambulantních pracovišť. Beskydské oční centrum provozuje všeobecné a speciální ambulance v Novém Jičíně a v Třinci, v Orlové vznikla detašovaná pracoviště v odbornostech gastroenterologie a pneumologie včetně endoskopických pracovišť a v odbornosti endokrinologie. V Karviné provozujeme ambulanci v odbornosti revmatologie, posledním nově vzniklým detašovaným pracovištěm nemocnice je ambulance praktického lékaře v Příboru.

Nemocnice za poslední roky prošla mnoha změnami, některá oddělení byla zrekonstruována částečně, některá byla zcela zmodernizována, jako např. oddělení hemodialýzy, endoskopický a neurologický trakt, porodní sály, plicní oddělení. Nově bylo vybudováno oddělení Dlouhodobé intenzivní péče a oddělení Následné intenzivní péče, stomatologické ambulance a ambulance dentální hygieny, radiodiagnostické oddělení bylo rozšířeno o pracoviště magnetické rezonance. V rámci bezpečí a zkvalitnění služeb bude v dubnu otevřen spojovací koridor s novou lůžkovou kapacitou v 5.NP pavilonu chirurgických oborů. 

Gynekologické oddělení naší nemocnice získalo akreditaci na léčbu endometriózy a stala se tak třetí nemocnicí s touto akreditací v ČR. Nemocnice zažádala o udělení akreditace německou společnost EuroEndoCert, která je aktuálně jedinou společností garantující léčbu pacientek s endometriózou v Evropě. Na porodním oddělení vzniká centrum porodní asistence, tzn., že na přání rodičky je veden fyziologický porod porodní asistentkou bez přítomnosti lékaře, který je samozřejmě v dosahu pro případ jakékoli komplikace. V rámci reformy psychiatrie, programu vyhlášeném ministerstvem zdravotnictví, jsme ve spolupráci s Charitou Frýdek-Místek zahájili provoz Beskydského centra duševního zdraví. 

Zkvalitnění péče o pacienty je jeden z hlavních úkolů nemocnice, proto také investujeme do moderních diagnostických přístrojů. V minulém roce jsme zakoupili přístroj SPECT/CT, který slouží k diagnostice na oddělení nukleární medicíny či nový RTG digitální skiagraf, jimž je vybaven centrální urgentní příjem, v letošním roce jsme zahájili provoz nového denzitometrického pracoviště. 

Štítky:

Podobné články: