Nemocnice Třinec, p.o. je pro spádovou oblast asi 100 tisíc obyvatel Třinecka, Jablunkovska a Těšínska zdravotnickým zařízením první volby při potřebě akutní lůžkové a ambulantní péče v základních i některých specializovaných oborech. Krédem nemocnice je skloubení kvalitní zdravotní péče a lidského přístupu personálu k pacientům. 

Třinecká nemocnice je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu, pracuje v ní téměř 1000 zaměstnanců, z toho více než 150 lékařů. Vzhledem k blízkosti hranic se Slovenskem jsme atraktivním zaměstnavatelem i pro absolventy slovenských lékařských fakult.

Nemocnice prošla v uplynulých letech celkovou rekonstrukcí, a co se týče hotelových služeb se řadí určitě mezí nejlepší v Moravskoslezském kraji. Rovněž přístrojovým vybavením nezaostává za špičkovými pracovišti v celé republice, a i v současné době probíhá dovybavení moderními zobrazovacími přístroji (včetně nového pracoviště počítačové tomografie a magnetické rezonance).

Naše lékařské týmy poskytují péči v celém spektru lůžkových oddělení i ambulancí – pokrývají všechny základní oblasti medicíny. Pouze v případě superspecializované péče odesíláme pacienty do Fakultní nemocnice. Nemocnice vlastní a pravidelně obnovuje akreditaci pro výuku na všechny potřebné obory.

Největším a nejčlenitějším oddělením v naší nemocnici je interní oddělení. Zajišťuje intenzivní, intermediární, standardní i ambulantní léčebně – diagnostickou péči dle moderní koncepce vnitřního lékařství. Interní medicína je multidisciplinární obor, jehož nedílnou součástí jsou nástavbové odbornosti. Na oddělení i v ambulantní sféře se prolíná péče všeobecných internistů, kardiologa, revmatologů, gastroenterologů, diabetologů, endokrinologů, plicních lékařů a intenzivistů. Na interním oddělení jsou hospitalizováni pacienti s onemocněním kardiovaskulárního systému, pacienti s plicními nemocemi, metabolickými poruchami a diabetici, pacienti s onemocněním zažívacího traktu. Interní oddělení má celkem 4 stanice, na které stavebně navazuje ambulantní část.

Mimo základních oborů se můžeme pochlubit i některými méně obvyklými pracovišti. Jsou jimi např.

Iktové centrum – zřízeno od r. 2011, je zaměřeno na péči pro nemocné s akutní cévní mozkovou příhodou. Tuto péči poskytujeme i pro mimospádové pacienty (Frýdek-Místek, Český Těšín).  Pacienti jsou zpravidla hospitalizováni na JIP s rychlou diagnostikou a intenzivistickou péčí, indikovaným pacientům je podána intravenosní trombolýza.

Oddělení plastické chirurgie má nejdelší tradici ve svém oboru na Severní Moravě a po boku klinik v Praze a Brně i v celé České republice. Poskytuje vysoce specializovanou péči nejen pacientům z Třinecka, ale v případě např. vrozených vývojových vad celému regionu severní Moravy, ve svém zaměření oddělení plastické chirurgie zahrnuje téměř celou problematiku oboru.

Velmi progresivní ORL oddělení, se širokým spektrem operačních výkonů. Nosnými programy oddělení jsou dětská chirurgie (adenotomie, tonsilektomie, tympanostomie, plastiky ušních boltců, endoskopie), nyní na oddělení vlastníme, jako teprve třetí pracoviště v ČR, přístroj pro plazmatickou koblaci, což je nejpřesnější a nejšetrnější nástroj na odstraňování nosní mandle u dětí. Mimochirurgická činnost zahrnuje kromě běžné ORL ambulance poradnu pro poruchy spánku (chrápání), poradnu pro přidělování sluchadel, neinvazivní objektivní vyšetření sluchového nervu (BERA).

Chirurgicko-traumatologické oddělení tvoří tři samostatné jednotky aseptická, mesoseptická a septická a součástí chirurgie je ambulantní trakt s příjmovou ambulancí a nástavbovými ambulancemi: traumatologickou, mammologickou, koloproktologickou, laparoskopickou, cévní a ambulancí chronických defektů. Chirurgické oddělení disponuje 4 moderně zařízenými operačními sály, provádíme kompletní spektrum operací náhlých příhod bříšních, a úrazových stavů, klasické i laparoskopické operace bříšní chirurgie a traumatologie. Za zmínku stojí slibně se rozvíjející chirurgická léčba obezity, tzv bariatrie.

Níže uvádíme seznam základních oddělení v třinecké nemocnici:

  LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ 

• Anesteziologicko-resuscitační oddělení (včetně Mezioborová JIP operačních oborů)

• Dětské oddělení

• Gynekologicko-porodnické oddělení

• Chirurgické oddělení

• Interní oddělení

• Neurologické oddělení

• Ortopedické oddělení

• Oddělení plastické chirurgie

• ORL oddělení

• Oddělení sociálních lůžek, 

• Oddělení ošetřovatelské péče, Oddělení následné péče

• Rehabilitační oddělení

AMBULANCE

• Anesteziologická ambulance

• Chirurgická ambulance

• Ortopedická ambulance

• Ambulance plastické chirurgie

• Neurologická ambulance

• Interní ambulance

• Rehabilitační ambulance

• ORL ambulance

• Dětská ambulance

• Gynekologická ambulance

• Infekční ambulance

• Kožní ambulance

• Gastroenterologické centrum

• Onkologická ambulance

• Hematologická ambulance

• Ambulance lékařské kosmetiky

KOMPLEMENT A DALŠÍ PROVOZY

Komplement:

• Hematologicko-transfuzní oddělení

• Centrální sterilizace

• Klinické laboratoře

• Operační sály

• Oddělení patologické anatomie

• Radiologické oddělení

Další provozy:

• Lékárna

• Dopravní zdravotní služba

• Údržba

• Stravovací provoz

Štítky:

Podobné články: