Nemocnice Břeclav patří mezi páteřní krajské zařízení Jihomoravského kraje. V okresním městě je již od 90. let 20. století, nicméně v posledních letech se i díky zřizovateli a podpoře z Evropské unie podařilo investovat do vybavení více než 100 milionů korun. V letošním roce, po silné bouřce, která vyústila v tornádo v několika obcích, se částečné opravy dočkají také poničené budovy.

Nemocnice Břeclav, p.o., může budoucím lékařkám, lékařům i dalšímu zdravotnickému personálu hodně nabídnout. Kromě krásného prostředí jižní Moravy s bohatými tradicemi nemocnice nabízí  např. možnost zajištění ubytování ve vlastní ubytovně, zajímavý náborový příspěvek, příspěvek na penzijní připojištění či stravu. Samozřejmostí je přátelský kolektiv.


Vyjma toho, a to je podstatné, má Nemocnice Břeclav akreditované všechny obory, předpokladem je tedy i odborný a pracovní růst. V posledních letech se povedlo zainvestovat do obnovy mnoha přístrojů, tím nejnovějším je výkonná magnetická rezonance, která slouží lidem po celé jižní Moravě, a díky novým technologiím je uživatelsky velmi příjemná jak pro pacienty, tak samozřejmě lékaře a radiologické asistenty.

Díky dobré spolupráci s vynikajícími lékaři a specialisty máme specializovaná pracoviště, kde provádíme např. bariatrické operace a nově v nemocnici otevíráme od listopadu paliativní ambulanci, která spojuje hned několik odborníků do péče, která je v posledních letech v nemocnicích opomíjená.

Zjistěte si o nás více, potřebné informace najdete na www.nembv.cz

Štítky:

Podobné články: