O spoločnosti

 • Nemocnica Topoľčany je člen siete nemocníc Svet Zdravia.
 • Sme regionálna nemocnica, ktorá ponúka mladým ambicióznym lekárom jedinečné pracovné príležitosti.
 • Kvalita zariadenia je podložená dlhodobou tradíciou nemocnice a skúsenosťami zdravotníckeho aj nezdravotníckeho personálu.
 • Zmodernizované pracovné prostredie, oddelenia sú po rekonštrukcii.
 • Nemocnica má moderné technické vybavenie.

Kto sme a čo prináša Svet Zdravia, a.s.?

  Pozrite si krátke predstavenie spoločnosti Svet Zdravia, a.s., ktorá ponúka mladým absolventom jedinečné príležitosti, výborné podmienky v postgraduálnom vzdelávaní pod dohľadom skúsených odborníkov a okamžité zaradenie do špecializácie.
Prehľad voľných miest nájdete tu.

Prečo u nás pracovať

Proč u nás pracovat - ikonka

Zodpovednosť

Naše povinnosti berieme vážne. Naše úlohy si plníme načas a kvalitne. Rozhodujeme sa a čelíme následkom našich rozhodnutí. Preukazujeme vodcovstvo a odvahu vo všetkom, čo robíme. Cítime sa zodpovední za podanie očakávaných výsledkov v súlade s našimi prísľubmi.

Proč u nás pracovat - ikonka

Tímová práca

Veríme v spoluprácu a vo vzájomnú podporu. Naše ciele môžeme dosiahnuť len spolu. Opierame sa pritom o vzájomné schopnosti, vedomosti a skúsenosti. Učíme sa vzájomne jeden od druhého a vítame konštruktívnu spätnú väzbu.

Proč u nás pracovat - ikonka

Rešpekt

Berieme ohľad na individuálne potreby našich pacientov a pristupujeme k nim s rešpektom. Ceníme si každého ako vlastných kolegov a každého príspevok je dôležitý. Navzájom si vypočujeme názory každého z nás. Vzájomne si ceníme svoj čas a vedomosti.

Zamestnanecké benefity

Benefity - ikonka

Zdravie

Zdravotná starostlivosť v sieti ProCare pre Vás aj Vašich blízkých Vám zabezpečí tú najvyššiu možnú kvalitu zdravotnej starostlivosti, bez dlhých čakacích dôb.

Benefity - ikonka

Rodina

Odprevaďte svojho prváčika v prvý deň jeho povinnej školskej dochádzky do školy a využite plne hradený deň voľna.

Benefity - ikonka

Leto

Vaše školopovinné deti v lete čaká naša Letná detská krajina plná dobrodružtiev, zážitkov a nových priateľstiev.

Benefity - ikonka

Kultúra

Zľavy na divadelné predstavenie vo vybraných slovenských divadlech.

Benefity - ikonka

Voľný čas

Výrazné zľavy na ročné predplatné všetkých titulov vydavateľstva News & Media Holding.

Benefity - ikonka

Šport

Podporujeme zdravý životný štýl, športovcov. Medzi kolegami máme mnoho maratónskych bežcov. Zamestnanci majú v ponuke benefitov Multisport kartu.

Benefity - ikonka

Zľavy

Spolupracujeme s rôznymi e-shopmi a snažíme sa zabezpečiť čo najlepšie ceny pre našich zamestnancov formou VIP členstiev.

Benefity - ikonka

Karta Dr. Max

S vernostnou kartou Dr.Max môžete nakupovať voľnopredajné lieky v sieti lekární za zvýhodnené ceny.

Ponuka pre študentov

Pro Sutdenty - ikonka

NOVA Grant

NOVA Grant pre lekárske odbory je projekt, prostredníctvom ktorého podporujeme študentov, pre ktorých je medicína srdcovou záležitosťou a majú záujem o medicínu v podmienkach našich regionálnych nemocníc. Grant má formu finančnej podpory na báze mesačného štipendia

Pro Sutdenty - ikonka

NOVA Grant

NOVA Grant pre nelekárske odbory je projekt, prostredníctvom ktorého v tomto roku chceme podporiť už aj študentov zdravotníckych a ošetrovateľských odborov. Je určený pre študentov, pre ktorých je ich budúce povolanie srdcovou záležitosťou a majú záujem o prácu v podmienkach našich regionálnych nemocníc.

Pro Sutdenty - ikonka

Okamžitý zápis
do špecializovaného štúdia

Do špecializačného štúdia vo vybranej špecializácii Ťa zaradíme v prvom možnom termíne od začatia pracovného pomeru.

Pro Sutdenty - ikonka

Stáže


Spolupracujeme s lekárskymi fakultami a zdravotnickými školami. Okrem povinných stáží ponúkame aj dobrovoľné stáže na ktoromkoľvek oddelení nemocnice.

Ponuka pre absolventov

  Radi prijmeme čerstvých absolventov, prípadne absolventov zaradených do špecializačnej prípravy. Na voľné pozície na oddeleniach: pediatrické, interné a chirurgické oddelenie.

  Možno ešte úplne nevieš, ktorou cestou sa vybrať – vieme, že veľké rozhodnutia, ktoré sú na celý život, niesú jednoduché, preto Ti ponúkame konzultácie, prípadne zmenu oddelenia, až kým nebudeš úplne spokojný. Tvoja spokojnosť je pre nás prioritou.
  Dávame Ti jedinečný na mieru vytvorený štart do pracovného života kde -Typ a výšku úväzku prispôsobíme Tvojim potrebám. Rozumieme Tvojim prioritám, preto plne rešpektujeme a podporujeme Tvoj rozvoj a podporu pri štarte do pracovného života.

  • Lekár – vnútorného lekárstva
  • Lekár – neonatológ
  • Lekár – chirurg
  • Lekár – ortopéd
  • Lekár – nefrológ
  • Lekár – rádiológ
  • Lekár – neurológ
  • Lekár – anesteziológ (OAIM)

Koho hľadáme – lekárske odbory / absolventi

Lékařské obory - ikonka

Lekár absolvent

Vnútorné lekárstvo, neonatológia, chirurgia, ortopédia, nefrológia, rádiológia.
Viac informácií

Lékařské obory - ikonka

Lekár na oddelení rádiológie

Pracuje ako lekár bez kvalifikácie, ktorý pracuje pod dohľadom a riadi sa pokynmi kvalifikovaného lekára, zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť. Poskytuje a zabezpečuje zdravotnícke výkony a postupy uskutočnené u pacientov na zistenie správnej diagnózy a vykonanie lege artis terapeutických, preventívnych a iných potrebných zásahov a opatrení.
Viac informácií

Koho hľadáme – nelekárske odbory

Ne-lékařské obory - ikonka

Sestra – oddelenie chirurgie

Výkon odborných pracovných činností v chirurgií, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania vrátane ošetrovateľskej starostlivosti samostatne alebo v spolupráci s lekárom.
Viac informácií

Fotogaléria

Kontakt

Zuzana Ondrušová
HR koordinátor
Tel. +421 901 795 073, zuzana.ondrusova@svetzdravia.com
Odkaz na WEB.