Vážení kolegovia

  Budeme radi ak si vyberiete ako zamestnávateľa Kysuckú nemocnicu s poliklinikou Čadca.

  Sme zdravotnícke zariadenie, ktoré je ekonomicky stabilné – nevytvára dlhy, postupne modernizuje všetky oddelenia. Naša nemocnica je všeobecnou nemocnicou
  v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť
  v regióne Kysúc v zmysle platnej legislatívy.
  Význam nemocnice je determinovaný lokalizáciou
  v prihraničnom regióne s Poľskou republikou a Českou republikou (Euroregión Beskydy) a množstvom regionálnych, ale aj celoslovenských významných centier turistického ruchu.

  Je flexibilnou organizáciou, ktorá dokáže kráčať s dobou
  a aktívne reaguje na potreby spoločnosti.
Pozrite si náš web.

Prečo u nás pracovať

Proč u nás pracovat - ikonka

Starostlivosť o pacienta

Je našim poslaním a prioritou. Vytvárame pre pacientov lepšiu
a kvalitnejšiu dostupnosť služieb priamo v regióne. Modernizujeme oddelenia a prístrojovú techniku, zriaďujeme nové ambulancie.

Proč u nás pracovat - ikonka

Môžete sa spoľahnúť

Dodržujeme dohody – zamestnanec – zamestnávateľ.

Proč u nás pracovat - ikonka

Seriózny zamestnávateľ

Vytvárame vhodné podmienky na pracoviskách s dôrazom na spätnú väzbu. Staráme sa o profesionálny rozvoj zamestnancov.

Zamestnanecké benefity

Benefity - ikonka

Podporujeme profesionálny i osobný rozvoj

Možnosť získania špecializácie v odboroch: vnútorné lekárstvo
kardiológia
geriatria
endokrinológia
diabetológia
pneumológia a ftizeológia
infektológia
ORL
klinická onkológia
úrazová chirurgia
chirurgia
rádiológia
neurológia
anesteziológia a intenzívna medicína

Benefity - ikonka

Motivačné platové ohodnotenie

Základný plat je doplnený o osobné ohodnotenie. Odmeny za mimoriadnu prácu.
Stabilizačný program.

Benefity - ikonka

Pracovná doba

Možnosť dohody na plný alebo čiastočný úväzok.

Benefity - ikonka

Dovolenka

25 dní je základ.

Ponuka pre študentov

Pro Sutdenty - ikonka

Motivačné a štartovacie podmienky pre študentov a absolventov LF

Štipendium pre študentov 5. ročníka LF – 200 € mesačne, pre študentov 6. ročníka 500 € mesačne.
Náborový príspevok vo výške 1000 € a vo vybraných odboroch 3000 €. Motivačné finančné ohodnotenie. Príspevok na vzdelávanie. Stabilizačný program.
Dovolenka navyše.
Ubytovanie v Slobodárni KNsP.
Podpora počas atestačnej prípravy.
Pomoc pri zabezpečení atestačnej prípravy na stanovených pracoviskách.
Iné zamestnanecké výhody.

Koho hľadáme – lekárske odbory / absolventi

Lékařské obory - ikonka

Lekár/ka interného oddelenia

3 lekári so špecializáciou alebo bez špecializácie
Viac informácii

Lékařské obory - ikonka

Lekár/ka neurologického oddelenia

2 lekári so špecializáciou alebo bez špecializácie
Viac informácii

Lékařské obory - ikonka

Lekár/ka oddelenia úrazovej chirurgie

2 lekári so špecializáciou alebo bez špecializácie
Viac informácii

Lékařské obory - ikonka

Lekár/ka chirurgického oddelenia

1 lekár so špecializáciou alebo bez špecializácie
Viac informácii

Lékařské obory - ikonka

Lekár/ka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny

1 lekár so špecializáciou alebo bez špecializácie
Viac informácii

Lékařské obory - ikonka

Lekár/ka oddelenia hematológie a transfuziológie

1 lekár so špecializáciou alebo bez špecializácie
Viac informácii

Lékařské obory - ikonka

Lekár/ka oddelenia fyziatricko – rehabilitačného

1 lekár so špecializáciou alebo bez špecializácie
Viac informácii

Lékařské obory - ikonka

Lekár/ka ambulancia infektologická, geriatrická

1 lekár so špecializáciou
Viac informácii

Koho hľadáme – nelekárske odbory

Ne-lékařské obory - ikonka

Sestry

Oddelenie ARO, chirurgické, detské a novorodenecké.
Viac informácii

Lékařské obory - ikonka

Pôrodné asistentky

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie
Viac informácii

Fotogaléria

Kontakt

www.kysuckanemocnica.sk
riaditel@kysuckanemocnica.sk
Tel.: +421 41/46 04 394
smolkova@kysuckanemocnica.sk
Odkaz na WEB.