V okolitých štátoch nie je výnimkou skutočnosť, že jednotlivé oddelenia v nemocniciach majú svojich vlastných fyzioterapeutov špecializujúcich sa  na jednotlivé klinické odbory. K tomuto trendu sa priblížila i naša Fakultná nemocnica v Trnave, keď prijala ponuku spolupráce od gynekologickej fyzioterapeutky. Mgr. Deana Simeonová sa od januára 2022 okrem individuálnych terapii žien v rôznych okamihoch života venuje i čerstvým mamám na oddelení šestonedelia či ženám po gynekologických operáciách. V čom spočíva jej práca a s čím všetkým vie ženám pomôcť fyzioterapia?

Cieľom fyzioterapeutky na oddelení šestonedelia je už niekoľko hodín po pôrode včasnou intervenciou naštartovať obnovovacie mechanizmy v telách maminiek. Zameriava sa primárne na edukáciu žien, obnovu správneho stereotypu dýchania a aktiváciu svalov panvového dna. Každej žene vysvetlí dôležitosť aktívneho stredu tela, oboznámi ich s tým, čo je diastáza priamych brušných svalov a naučí ich, ako si ju samy vyšetria. S tým je spojená i mobilizácia pacientok s nácvikom správneho menenia polohy na lôžku aj ich vertikalizácia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto komplexnej starostlivosti je i mobilizácia jaziev po ich zhojení. Téma jaziev je často opomínaná, a pri tom taká dôležitá. Veľa žien má i niekoľko mesiacov či rokov problémy s jazvami po cisárskom reze či epiziotómii. Tieto pretrvávajúce problémy pramenia z faktu, že im často nemá kto podať informácie o manuálnom opracovaní jaziev. 

Jazvy sú taktiež nesmierne dôležité po gynekologických operáciách. Či už ide o laparotómiu alebo laparoskopiu, po zhojení jaziev je s nimi veľmi dôležité pracovať, aby sme predišli zrastom či iným komplikáciám. Ideálne je zžívať sa s jazvou už niekoľko hodín po operácii, pomocou jemných dotykov, ktoré majú pozitívny nielen fyzický, ale aj psychologický význam. Gynekologické operácie väčšieho či menšieho rozsahu môžu byť spojené s rôznymi komplikáciami. Niektoré z nich je možné ovplyvniť i fyzioterapiou. Hovoríme najmä o poklesoch svaloviny panvového dna či prolapsoch orgánov malej panvy rôznych stupňov. Menej závažné stupne je možné ovplyvniť cvičením, no dôležitá je pri tom jeho včasnosť, frekvencia a prísne individuálny prístup.

Ak by sme chceli všeobecne priblížiť gynekologickú a uro-gynekologickú fyzioterapiu, mohli by sme o nej povedať, že je zameraná na pozitívne ovplyvnenie ženského zdravia z rôznych hľadísk. Využíva pri tom pohyb, fyzikálne podnety, mechanoterapiu, ale i edukáciu. Pomáha ženám, ktoré chcú otehotnieť, ženám, ktoré majú ťažkosti v tehotenstve, pomáha obnoviť aktivitu svalov a držanie tela po pôrode, napomáha pri hormonálnych zmenách v klimaktériu, ale vie pomôcť i s bolestivou menštruáciou či pohlavným stykom. 

Fyzioterapiu v tehotenstve vyhľadávajú najmä ženy v druhom trimestri. V tom prvom ich najčastejšie trápi najmä únava, ktorá ako náhle žena prejde do druhého trimestra, klesá a žena môže cvičiť. Treba si však uvedomiť, že nie je vhodné v tehotenstve začínať s novým druhom pohybu. Ak sa napríklad žena pred tehotenstvom venovala joge, môže sa jej venovať i v tehotenstve, no s úpravami vzhľadom na jej zmenený stav. Ak sa však žena pred tehotenstvom aktívne nevenovala žiadnej pohybovej aktivite, treba pohyb dávkovať veľmi pozvoľna a zásadne individuálne s prihliadaním na jej aktuálny zdravotný stav. Všeobecne môžeme povedať, že cvičenie v tehotenstve by malo mať určité zásady a zložky. Malo by mať automobilizačnú časť, relaxačnú zložku a na záver, keďže sa ženské telo v tehotenstve vplyvom hormónov rozvoľňuje, zložku stabilizačnú. Stabilizačný záver je dôležitý, pretože žena musí odchádzať z terapie spevnená a stabilizovaná, aby odišla v poriadku. V tehotenstve sú však okrem cvičenia možné i ďalšie metódy, akými sú tehotenská masáž či iné relaxačné metodiky. Tie by taktiež mali byť dávkované prísne individuálne a spojené s konzultáciou s lekárom. 

Po pôrode sa treba zamerať najmä na aktiváciu utlmených svalov stredu tela. Ženy často netušia, že majú nejaké panvové dno či hlboký stabilizačný systém. Na tento fakt reaguje celý pohybový aparát, ktorý sa premieta do držania tela. To je často chybné a neumožňuje ženám fungovať počas bežných denných činností a starostlivosti o bábätko na 100%. Preto majú ženy i niekoľko mesiacov po pôrode odstávajúce bruško, trpia inkontinenciou moču či inými formami diskomfortu. Na rýchlosť rekonvalescencie po pôrode vplýva viacero faktorov. Výrazne zaváži vnímanie vlastného tela, práca s ním, ale aj to, či a ako intenzívne matka športovala pred či počas tehotenstva. Športovkyne majú spravidla rýchlejšiu rekonvalescenciu pre lepšiu vedomú prácu s vlastným telom a svalovú pamäť.

Pri bolestivej menštruácii či pohlavnom styku je veľmi častým problémom hypertonus panvového dna, nesprávny stereotyp dýchania či ťažkosti s jazvami. Práca s panvovým dnom nie je vždy automatiky spojená len s jeho posilňovaním. Pri zvýšenom napätí tejto svaloviny je nutné ju uvoľňovať. Nie je vhodné, ak je panvové dno stiahnuté, ale ani uvoľnené. Zdravé panvové dno by malo pružiť. Malo by byť schopné relaxácie, ale i akcie. Žena by mala vedieť, kde má panvové dno, vedieť ho ovládať a pracovať s ním. To platí nielen vtedy, keď sa v jej živote niečo deje, teda je po operácii, pôrode či v prechode. Ženy by ho mali vedieť ovládať i počas bežného života. 

Pri ženách a ich panvovom dne a maternici treba spomenúť i emócie. Ak sa v živote ženy stane niečo naozaj výrazné, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle, reaguje na to jej panvové dno. Ženy totiž veľa vecí v ich život prežívajú skrz ich malú panvu. Aj preto by starostlivosť o ženu mala byť komplexná aj v zmysle medziodborovej spolupráce. Ak sa pozrieme na nemocničnú, ale i súkromnú terapeutickú sféru, mala by byť prítomná spolupráca gynekológa, pôrodnej asistentky, fyzioterapeuta i psychológa. Nateraz nám teda neostáva nič iné len dúfať, že tak, ako je naša Fakultná nemocnica Trnava priekopníkom vo fyzioterapii na gynekológii, budeme raz mať dostupnú i spomínanú medziodborovú spoluprácu odborníkov. Spoločne si totiž majú čo ponúknuť, pomôcť sebe, ale i pacientkam a vzájomne sa veľa naučiť. A to nielen na gynekológii, ale i v ostatných klinických odboroch.

Štítky:

Podobné články: